Hammaslaakariliitto.fi

Matriksin metalloproteinaasien
ja laminiini-5:n esiintyminen ja
rooli haavan paranemisessa ja
solujen liikkumisessa
määrättyjä molekyulaarisia reittejä.
ja niiden liikkumiseen sekä kokeilla eri- neita. Työssä selvitettiin myös estro- si, mikäli tulehduksen alkuperäistä syy- jen paranemiseen. Työssä oli myös tar- jen liikkumista koeputkiolosuhteissa.
miltei kaikkia soluvälitilan ja tyvikal- tehtäviä elimistön fysiologisessa uudel- leenmuokkaamisessa ja kehityksessä.
laisten tulehdusvälittäjäaineiden vaiku- nä iensairaudet ja syövät. Tämän vuoksi estäjiä, joista osa on laajakirjoisia, kun taas toiset estävät vain spesifisesti muu- ja tällöin tarkasteltiin myös MMP-tuo- käyttämällä rottia, joilta oli poistettu uudelleen muokata soluvälitilaa ja lisä- lehdusvälitteisten sytokiinien vaikutus- 3 6 0 ■ Suomen Hammaslääkärilehti 6/ 2 004 sa. Havaittiin, että jo aikaisemmin tun- solujen liikkumisen säätelyssä pilkko- sue representing a typical disease state, julla on tärkeä rooli kudosten uusiutu- käyttö saattaisi olla hyödyllistä kroo- joista osa oli laajakirjoisia, kuten Bati- mastat, ja osa uusia ja spesifisiä, kuten Expression and pause. In this study, MMP expression
role of matrix
metallo-
proteinases and gen or MMPI treatment was addition-
tulehdusvälitteiset sytokiinit säätelevät ally assessed. Finally, the direct ability the laminin-5
tiivisuutta viljelyissä ihmisen suun li- gamma2-chain
ja -9:n aktiivisuutta voidaan vähentää kudostasolla käyttäen vain näiden ent- healing and cell in human oral mucosal keratinocytes.
syymien aktiivisuutta vähentävää CTT- migration
tellä, että MMP-estäjillä voisi olla tule- modified tetracyclines as well as in situ vaisuudessa käyttöä tulehduslääkkeinä Inflammation is the host response ous wound healing in estrogen-de-
haavan epiteeli irtosi alla olevasta side- content, instability of the re-epithelial- estää ja sitä kautta edesauttaa haavojen kutuksesta tähän tyvikalvoproteiiniin.
Suomen Hammaslääkärilehti 6/2004 3 6 1 Hammaslääketieteen
diseases such as periodontal diseases.
opettajat kokoontuivat
I Mäkelä M, Larjava H, Pirilä E, Maisi related to migration of keratinocytes.
II Pirilä E, Maisi P, Salo T, Koivunen E, käytännön palvelun suorittamisen jäl- lääkäri täyttää ja osio, jonka täyttää tavasti sovittiin, että se voisi pienillä Apulaisopettaja Anna-Maija Syr-
jälä Oulusta ja kliininen opettaja Han-
na Pajukoski Helsingistä alustivat klii-
Lounaan jälkeen dosentti Heli
Vinkka-Puhakka kertoi, mitä on jo
Avauspuheenvuorossa Oulun
johtaja Kyösti Oikarinen esit-
kille pantiin, että opetussuunnittelu on jo hyvin yksityiskohtaisessa vaiheessa.
huonoja puolia ja varsinkin käyttää hy- Apulaisopettaja Kirsi Sipilä Ou-
lusta esitteli Oulun yliopistossa tehtyä oli, että syventävien taso vaihtelee ja Yliassistentti Satu Lahti esitteli
3 6 2 ■ Suomen Hammaslääkärilehti 6/ 2 004

Source: http://www.hammaslaakariliitto.fi/fileadmin/pdf/Hammaslaakarilehti/2004/06/Pirila_6.pdf

Fob dynalife lep tds:fob_dyna lep.qxd

Dynalife® L-EP Dynalife L-EP is a multipurpose, extreme-pressure lithium grease Multipurpose, developed for use in a wide variety of industrial and automotive Extreme-Pressure applications. It is a versatile, general-purpose greaserecommended for use in applications where operating Lithium Grease temperatures and loads are moderate. It is available in sixgrades to cover a wide range

Microsoft word - justice md. imman ali.doc

Justice Md. Imman Ali Do children have rights? The answer is too obvious. As citizens of the country they have all the rights as any other adult citizen, subject to embargos imposed by specific laws requiring attainment of majority. Article 27 of the Constitution provides, ‘All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law.’ Article 31 provides, ‘To

Copyright ©2010-2018 Medical Science