Title

Histamine-provocatietest
Afspraak
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locatiegegevens
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inleiding
In deze folder vindt u informatie over de histamine-provocatietest. Dit is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U wordt verzocht een prikkelende, onschadelijke stof in te ademen (histamine) en vervolgens wordt er gekeken hoe uw luchtwegen daarop reageren.
De folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.
Voorbereidingen
Voorbereidingen thuis
-
U hoeft niet nuchter te zijn. Dat wil zeggen dat u van tevoren mag eten en Voor het goed slagen van de test dient u tijdelijk te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. Bij het maken van de afspraak heeft de longfunctie- analist of poli-assistent dit ook met u besproken.
Kom niet op de fiets naar het ziekenhuis. Deze inspanning kan de test negatief Begeleider/kinderen meenemen
U kunt, wanneer u dat prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis.
Diakonessenhuis, Longziekten en tuberculose, folder 80219/ 29-03-2011
Helaas mag die persoon niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij moet wachten in de wachtruimte. Dit geldt ook voor kinderen die eventueel worden meegenomen naar het ziekenhuis. Anders kan het gebeuren dat het onderzoek niet door kan gaan.
Meenemen naar het ziekenhuis
Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en uw patiëntenpas mee naar het ziekenhuis.
Verhinderd
Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het
onderzoek, melden aan de afdeling Longfunctie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.
Het onderzoek
Melden
Het onderzoek wordt op locatie Utrecht uitgevoerd. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek
Gang van zaken tijdens het onderzoek
De laborant neemt u mee naar de onderzoekskamer. Daar staat allerlei onderzoeksapparatuur opgesteld. U
Probeer zo ontspannen mogelijk te zijn, dan lukt het onderzoek het beste.
Inademing histamineU krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden met een meetapparaat. Door het mondstuk kunt u vrij ademen. Vervolgens plaatst de analist een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test zal de analist u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Het apparaat meet op die manier de werking van uw longen.
Daarna gaat u met tussenpozen verschillende vernevelde histamine-oplossingen inhaleren. Na elke nieuwe inhalatie wordt de blaastest herhaald.
BenauwdheidAan de hand van de metingen wordt vastgesteld hoe uw luchtwegen reageren op de inademing van de histamine. Na inademing van de histamine kunt u enigszins benauwd worden of gaan hoesten. Als u erg benauwd wordt, krijgt u van de laborant bijtijds een medicijn toegediend dat direct uw luchtwegen wijder De benauwdheid wordt dan snel minder.
Einde van het onderzoekWanneer u op de histamine reageert, krijgt u medicijnen toegediend. U moet 15 minuten wachten. Dan wordt de test herhaald om te kijken of uw longen weer functioneren als normaal.
Duur van het onderzoekHet onderzoek duurt ongeveer een uur.
Diakonessenhuis, Longziekten en tuberculose, folder 80219/ 29-03-2011
Risicos en mogelijke complicaties
Aan het onderzoek zijn geen risico's verbonden, maar het is wel inspannend vanwege het vele blazen.
Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kunt u naar huis gaan. U kunt gewoon weer doen wat u gewend bent.
Misschien hebt u last van lichte keelpijn, een prikkelhoest of lichte heesheid. Dit gaat vanzelf weer over.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u tijdens de vervolgafspraak van uw behandelend arts.
Medicijnvoorschriften
3 dagen voor het onderzoek stoppen met:
Diakonessenhuis, Longziekten en tuberculose, folder 80219/ 29-03-2011
Meer informatie
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor en na de onderzoeksmetingen stellen
aan de analist. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur bellen met de afdeling Longfunctie of met Klachten
Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden
bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht of ongenoegen met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u liever een neutraal persoon inschakelt, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via telefoonnummer 088 250 6143 (Utrecht), 088 250 9313 (Zeist/ Doorn), Opmerkingen over de tekst
Ontbreekt er informatie of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen
Tot slot
Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn
Het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en het oudste
Diakonessenhuis van Nederland. Onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de beste zorg dichtbij te leveren. Dat wil zeggen dat kwalitatief hoogwaardige medische en verpleegkundige zorg en zorgzaamheid voorop staan. Op alle drie de locaties houden artsen van vrijwel alle specialismen spreekuur. Locatie Utrecht, hét stadsziekenhuis, huisvest één van de meest uitgebreide bevallingscentra van Nederland en bouwt aan een geavanceerd spoedzorgcentrum. Locatie Zeist is een vitaal streekziekenhuis. Het Diakonessenhuis biedt hier onder andere gespecialiseerde zorg voor ouderen en chronisch zieken. Ook zijn er diverse specialistische behandelcentra zoals het Liesbreukcentrum, het Hand- en polscentrum, het Centrum voor slaap- en snurkproblematiek en het Spatadercentrum. In Doorn staat een goed toegankelijke buitenpolikliniek om ook in de Utrechtse Heuvelrugregio ‘de beste zorg dichtbij’ te leveren.
Algemene voorwaarden
Op de dienstverlening van het Diakonessenhuis zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt de
Telefoonnummers
Polikliniek Longfunctie Utrecht
Diakonessenhuis, Longziekten en tuberculose, folder 80219/ 29-03-2011

Source: http://www.diakonessenziekenhuis.nl/Patientenfolders/publicatie/80219%20Histamine-provocatietest%2029-03-2012.pdf

Microsoft word - elenco prestazioni_ok.doc

AZIENDA ULSS N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA LABORATORIO DI ANALISI ELENCO DELLE PRESTAZIONI SATURAZIONE TRANSFERRINA, PLASMA Provetta Tappo Verde Anello Giallo 5 ml (Litio Eparina con Gel Separatore) Note: viene eseguito solo il prelievo, solo per utenti esterni. Giorni di Esecuzione: Martedì e Giovedì. Tariffa Regionale: Vedi Tabella Allegata Inviare Paziente Esterno a: Labor

Proof

Identificatie: Instructie: Schrijf met een harde pen op harde ondergrond 01a. AGB-nummer: 01b. LVR-h praktijknummer: 02. Burger Service Nummer zwangere: 02. LVR-h Formulier/Landelijke Verloskunde 03. Deze zwangerschap betreft: Eenling 0/ Meerling 1 Registratie voor huisartsen (Per kind 1 formulier invullen) Onze zorg betrof: Zwangerschap t/m kraambed 0 / Zwanger

Copyright ©2010-2018 Medical Science