Team290.nl

Proost
Bij emeritus hoogleraar eco-
nomie Jacques Boersma is
onlangs de ziekte van Alz-
heimer geconstateerd. Hij
bericht er wekelijks over op
deze plek in de krant.
Door Jacques BoersmaRob Ruygh is een aimabele wielrenner uit Lim-burg die dit jaar voor het eerst aan de Tour deFrance meedoet. Veel landgenoten zullen aanzijn voeten liggen. Vrouwen omdat Rob eenechte koedie koedie is, mannen omdat hij zelf-verzekerd overkomt. Rob heeft met zijn 24 jaar alheel wat meegemaakt. Zijn vader en zijn oma,beide steunpunten in zijn wielerleven, zijn over-leden. Ook heeft hij de opleidingsploeg van Rabomoeten verlaten. Ze vonden hem niet goed ge-noeg. Hij heeft heel wat moeten doen om demoraal weer op te vijzelen. Nu is hij nota bene dehoogst geklasseerde Nederlander, hij staat hogerdan alle Raborenners. Rob is over Rabo niet ran-cuneus en dat siert hem. Natrappen heeft geenzin. Alleen prestaties tellen.
Als 70-jarige kun je altijd nog leren, ook van een 24-jarige. Ik had namelijk een nogal kriti- sche column geschreven over de medische stand.
Toen ik het interview met Rob had gelezen, besloot ik hem aan te passen. Dat paste me omeen andere reden ook wel omdat ik dinsdagoch- konden bijwerkingen zijn. Dat is nogal wat! Je Baat het niet, zo af en toe schaadt het ook niet.
tend een stukje las over de invloed van paraceta- UMC Nijmegen is positief. Hij houdt nog een kunt zo maar een heel ander mens worden. Een Een glaasje wijn wil trouwens ook nog wel eens mol op het stuurse gedrag van dementerende slag om de arm, maar zegt dat veel antipsychoti- vriendin van ons die ook Radal gebruikt, had ik helpen. Radal heb ik toen maar weggeborgen.
ouderen. Noorse onderzoekers hebben aange- ca zoals Haldol nauwelijks beter werken dan een per e-mail geraadpleegd. Zij reageerde met de Voor de zekerheid ben ik nog wel even naar de toond dat dementerende ouderen die een pijn- placebo. Ook mijn ervaringen met paracetamol opmerking dat paracetamol en soms ook seks huisarts gegaan. Gelukkig bleek zij ook wel van stiller zoals paracetamol krijgen 17 procent min- zijn positief. Enkele weken geleden kreeg ik kunnen helpen. Nu was het mijn vrouw en mij een glas wijn te houden. Ze gaf aan dat mijn der geagiteerd gedrag vertonen dan ouderen die namelijk last van rusteloze benen. Mij was Radal al lang bekend dat seks een positieve uitwerking eigen aanpak wel goed was als ik er maar baat bij dit medicijn niet krijgen. En dat is toch wel frap- (ik gebruik met opzet niet de juiste naam van kan hebben op meerdere kwalen. Wij zouden had. Wel gaf ze een waarschuwing mee die ik het medicijn!) voorgeschreven. Toen ik de bij- geen rusteloze benen hoeven te krijgen.
toch maar even doorgeef: een glas wijn kan geen door een pijnstiller? Niet in alle gevallen natuur- sluiter las, schrok ik. Nervositeit, flauwvallen, Voor de zekerheid nam ik sindsdien bij onrust kwaad, maar niet in combinatie met medicijnen.
sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en maagpijn in de benen toch ook maar een ’paracetamolletje’.

Source: http://www.team290.nl/data/pdf/column2_23-07-2011.pdf?PHPSESSID=8370a29b4ebb72607a559fb675c51a37

Mackinac packing checklist

Washington D.C. -Mandatory Meeting March 27 6:30 p.m. o Sign parent and student name on sign in sheeto Pick up the agenda/information packet, room & bus lists, itinerary and 2 luggage tagso Chaperones leave for chaperone meeting w/Mrs. Johnson – room 123o Picasa Photos - Pathfinder homepage, Activities then DC trip. o Twitter – Pathfinder homepage, Activities then DC Tripo Group

Http://health-care-it.advanceweb.com/common/editorialsearch/pri

Issue Date: June 01, 2006 Vol. 10 •Issue 6 • Page 26 Industry Watch An automated system meets the multi-facility point of view for medical reporting and yet allows for decentralized, single facilitymanagement of product alerts and recalls. How can a health care organization manage the process of medical device, medication and product recalls? A handful of medical product recalls made

Copyright ©2010-2018 Medical Science