Microsoft word - document

Geachte patiënt(e),
Om de specifiek schadelijke bacteriën die zich in uw mond onder het tandvlees bevinden te
bestrijden, heeft u een recept voor twee soorten antibiotica gekregen. Het is van belang dat u,
gedurende één week, deze twee preparaten tegelijkertijd, drie maal daags inneemt verspreid
over de dag (bij voorkeur om de 8 uur).
U krijgt een combinatie omdat onderzoek heeft uitgewezen dat vooral deze combinatie de
meeste kans geeft dat de schadelijke bacteriën blijvend uit de pockets verdwijnen.
Bekijk alvorens u aan de kuur begint of u heeft ontvangen:
21 tabletten Amoxicilline (Solutab), 375 mg
21 tabletten Metronidazol, 250 mg

De belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden zijn:
Amoxicilline
- Amoxicilline is een breedspectrum antibioticum uit de penicilline groep. Van penicilline is bekend dat het een overgevoeligheidsreactie teweeg kan brengen. - Huiduitslag in combinatie met jeuk (5%). U moet dan direct de inname staken en contact met ons opnemen. - Diarree (2%). Enigszins dunne ontlasting is gebruikelijk. Wanneer u ernstige diarree krijgt dient u de inname eveneens te staken. - Misselijkheid en braken. - Last van een metaalachtige smaak ik de mond. Dit is geen probleem. - De urine kan wat rode (donkerbruine) kleur krijgen. Dit is eveneens geen probleem. - Hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizen. - Allergie komt zelden voor. - Het dient aanbeveling tijdens de kuur geen alcohol te gebruiken. De combinatie kan aanleiding geven tot ernstige misselijkheid. - Tevens kan het gebruik van antibiotica de werking van de anticonceptie pil verminderen. * Leest u, alvorens de voorgeschreven medicijnen te gebruiken, in alle gevallen ook de bijsluiters zorgvuldig door. Normaal gesproken geeft het gebruik van deze kuur geen enkel probleem wanneer u de voorschriften in acht neemt. Er bestaat een kans op interacties met andere geneesmiddelen. Daarom is het goed met ons of de apotheker te bespreken in geval u ook andere medicijnen gebruikt. Mochten er toch problemen optreden die maken dat u het idee heeft dat u de kuur niet zou kunnen afmaken, neemt u dan contact met ons op. Staak de kuur bij voorkeur nooit zonder overleg met een van onze tandarts-parodontologen! Om ook de mondholte zo goed mogelijk te desinfecteren krijgt u ook een combinatie van 2 spoelmiddelen mee die beide een andere werking op de mondbacteriën hebben. Dit zijn een oxidant (Waterstofperoxide) en een antimicrobieel spoelmiddel (Perio-Aid®). Spoelen met Perio-Aid® in combinatie met Waterstofperoxide (gedurende ± 2 weken) 1) Verdun dopje Waterstofperoxide met een gelijke hoeveelheid water, spoel gedurende 2 minuten. 2) Spoel vervolgens met 1 maatdopje Perio-Aid® gedurende 1 minuut 2) Niet naspoelen met water! Doe dit ’s ochtends en ’s avonds en probeer de spoelvloeistof goed door de hele mond te bewegen. Perio-Aid® smaakt bitter en kan een bruine aanslag geven op de tong. Deze bruine aanslag kan door uzelf worden beperkt door direct na het spoelen geen koffie, thee of rode wijn te nuttigen en niet te roken. * Het advies van de Inspecteur Gezondheidszorg Tandheelkunde: Aanvullende anticonceptieve maatregelen (zoals condooms) zijn noodzakelijk tijdens en tot zeven dagen na het gebruik van een kuur van breed-spectrum-antibiotica. Als tijdens deze zeven dagen de pilstrip op is, wordt aanbevolen zonder onderbreking te starten met de volgende strip.


Algemene informatie

Uw tandvleesaandoening (parodontitis) vraagt om een intensieve behandeling. Het leren schoonhouden van uw
gebit en een grondige professionele gebitsreiniging zijn essentiële stappen in de behandeling. Meestal is ons
natuurlijk afweersysteem in staat ongewenste bacteriën onschadelijk te maken. Soms is echter een specifieke
pathogene (= ziekteverwekkende) bacterie de oorzaak van een infectie. De tandarts-parodontoloog heeft besloten
de behandeling te ondersteunen met een antibioticumkuur.
Wat is een antibioticum?

Antibioticum betekent letterlijk: tegen het leven. Antibiotica zijn van oorsprong natuurlijke stoffen die door micro-
organismen (= niet met het oog waarneembare levende wezens zoals bijvoorbeeld bacteriën en schimmels)
worden uitgescheiden om andere, concurrerende, micro-organismen te doden of te belemmeren in hun groei.
Wetenschappers zijn erin geslaagd deze stoffen in grote hoeveelheden en in gezuiverde vorm als geneesmiddel
te produceren. Sommige antibiotica kunnen zelfs geheel chemisch worden gemaakt. Antibiotica kunnen de groei
van deze bacterie stoppen zodat het lichaam de tijd krijgt om de afweer te reorganiseren, de ziekteverwekker te
doden en deze op te ruimen. De penicillinen werden het eerst ontdekt en is wellicht het meest bekende
antibioticum. Inmiddels zijn er tientallen verschillende antibiotica, elk met een eigen specifieke werking. Antibiotica
werken uitsluitend tegen bacteriën. Virussen zijn er niet gevoelig voor. Niet alle bacteriën zijn gevoelig voor alle
antibiotica. Een antibioticumkuur wordt daarom effectief en verantwoord voorgeschreven als bekend is welke
bacteriën bestreden moet worden en of deze gevoelig zijn voor een bepaald antibioticum.
Gebruik van antibiotica

Antibiotica gebruiken heeft alleen zin als dat precies volgens de voorschriften gebeurt.
Als de kuur voortijdig wordt gestopt of de tabletten onregelmatig en niet precies volgens voorgeschreven dosering
worden ingenomen, bestaat er een grote kans dat de infectie niet verdwijnt. Dit komt omdat dan niet alle
ziekteverwekkende bacteriën zijn gedood en opgeruimd. Een ander risico van te vroeg stoppen is dat de bacterie
resistent (= ongevoelig) kan worden voor dat antibioticum. Belangrijke oorzaken van resistentie zijn: onnodig en
verkeerd gebruik van antibiotica. Het strikt opvolgen van de voorschriften van uw behandelaar helpt dan ook
resistentie voorkomen. Als het om welke reden ook niet lukt u aan de voorschriften te houden moet u dit altijd
melden bij uw behandelaar.
Bijwerkingen

Net als andere geneesmiddelen kunnen antibiotica bijwerkingen hebben. Neem als er ernstige bijwerkingen
optreden of bij twijfel altijd contact op met uw tandarts-parodontoloog of huisarts en stop nooit op eigen initiatief
met de kuur. Voorbeelden van ernstige bijwerkingen zijn ernstige diarree en allergische reacties zoals zwelling in
de keel.
Antibiotica kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden en andersom. Als u andere medicijnen
gebruikt, moet u dat aan uw behandelaar melden.

Source: http://www.paropraktijk.nl/media/download_gallery/PARO%20Informatie%20Combikuur%20-versie%20jan%202011.pdf

Microsoft word - sistema_renina_angiotensina.doc

O SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA Classicamente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona (S-RAA) é descrito como um eixo endócrino no qual cada componente de uma cascata é produzido por diferentes órgãos, um arranjo que é exemplo de interação de vários sistemas orgânicos, engajados todos na luta para manter a estabilidade hemodinâmica. Teleologicamente, pode-se afirmar q

Microsoft word - prova de gastroenterologia_grafica.doc

Gab Único RESIDÊNCIA MÉDICA – GASTROENTEROLOGIA – DEZEMBRO DE 2006 GA 08. Marque a droga de escolha para o tratamento GA 01. Paciente com sintomas dispépticos, apresenta à endoscopia digestiva alta, processo inflamatório comprometimento do antro gástrico e teste da urease positivo. Principal hipótese diagnóstica para esse GA 09. O tratamento da estrongiloidíase não complicada

Copyright ©2010-2018 Medical Science