2013-09-tamtam-19_02a

Jaargang 19.02a
In Memoriam Mirna
Een
Bij Mirna Badr, leerling van OBS De familie van Mirna heeft samen infoblad
de Timp is twee jaar geleden met groep 8 en een aantal leer-botkanker geconstateerd. Na een krachten en ouders witte ballon- lange periode van hoop en vrees nen opgelaten en gedachten voor voor ouders
voor haar en haar familie is afge- Mirna meegestuurd met de bal-lopen zomer toch vast komen te lonnen. staan dat Mirna niet meer kon Deze week zullen de hoeken ter en leerlingen
Vorige maand, op 6 september, klas van groep 8 en in de hal is Mirna overleden. Zij zat bij ons kleiner worden, maar niet hele- van
in groep 8. Samen met haar maal weg gaan. Mirna zou dit klasgenootjes, hun ouders en de jaar haar basisschooltijd afslui-leerkrachten van de school zijn ten. Zij blijft bij ons en onze openbare basisschool
we naar haar begrafenis ge- school horen en dat willen we weest. Juf Hanneke van Eenber- aangeven met deze hoeken. gen heeft aan haar graf verteld de Timp
over Mirna als leerling van de Deze In Memoriam is geschreven Timp. Klasgenootjes hebben een door teamleden en leerlingen van Op school is een gedenkhoekje ingericht in de hal waar iedereen Hanneke de Vries, directeur. herinneringen op kan halen aan Mirna. Ook de leerlingen van Uit de toespraak aan het graf
groep 8 hebben een gedenk- van Mirna
hoekje ingericht in hun klas. Zij Het was 2007 en een nieuw hebben allemaal hun eigen ge- schooljaar vangt aan op de Timp. denksteen mogen versieren. De- Er kwam een nieuwe leerling bij ze steen is voor henzelf en kan mij in groep 4. Een meisje met thuis een mooi plekje krijgen ter prachtige donkere ogen en een nagedachtenis aan Mirna. In de mooie haarbos: Yasmin. In de hal en in de klas blijft voorlopig pauze zag ik Mirna, het even- Dinsdag 15 oktober, hebben we ner. Mirna begon als kleuter in Mirna op school herdacht. Pre- groep 2. De grote broers Omer cies 40 dagen na haar overlijden, en Amir startten in de boven- e-mail:[email protected]
soon nogmaals te gedenken. Mirna doorliep de volgende groe- www.obsdetimp.nl
Mede hierom is gekozen voor pen en kreeg schoolverslagen moeite; Vooruit gegaan met le- van onze groep 8 leerling, Mirna. Lieve Mirna, we zullen je nooit zen, Mirna houdt van grapjes Dit doen we met diep respect vergeten. maken; Ze doet goed haar best. In september van groep 6 wer- Mirna zit voor altijd in ons hart. bekendmaking van de ziekte van Het verzorgen van onderwijs Lieve Mirna
Mirna. Vanaf dat moment ging ik deed ik niet alleen. Met dank
als intern begeleider het onder- aan:
wijs aan Mirna coördineren. De Theda Afman (onderwijs voor Hoe je liep en hoe je lachte, drempel om naar school te gaan zieke was hoog. Maar samen met ma- Carien Mensink (vrijwillig rug- ma, die dag en nacht voor haar zakbegeleiding) Arnout Bogaard want van jou is er geen tweede. klaarstond, kwam ze zoveel mo- (ambulant begeleider, Attendiz) En door steeds je naam te noe-gelijk. en collega's Mirjam, Annemieke, men, zullen we je nooit meer der in de groep aanwezig zijn. Er Hanneke van Eenbergen kwam een computer met beeld- Intern begeleider scherm in de klas. Deze oplos- 15-10-2013 Gedicht van Paul de Leeuw
ogen kijken en dicht tegen de Stiekem zo’n schatje op schoot thuis. Als leerkracht of begeleider Samen op kamp, en dan bowlen Van klasgenootjes
mogelijk alle fijne dingen, van Lieve Mirna, weeksluiting tot Sinterklaas door Je was een dappere meid. De Ik heb een steen verlegd, te laten gaan. Zo gingen we sa- strijd gaf je nooit op. Altijd bleef In een rivier op aarde. men met mama op bezoek op je maar vechten. Wij genoten Nu weet ik dat ik nooit zal zijn het kamp van groep 7 om mee te heel erg toen jij in onze klas vergeten. eten en de bonte avond bij te was. Of dat wij bij jou thuis Ik leverde bewijs van mijn be-wonen. Samen zijn met (school) kwamen. Nu hebben we een staan. vriendinnen was het allerbelang- hoekje in de klas. Daardoor ver- rijkste. We waren thuis altijd wel- geten we je nooit. Je hebt nu die ene steen, kom. veel rust en geen pijn meer. Je De stroom nooit meer dezelfde bent nu vast de mooiste engel in weg zal gaan.

Source: http://www.obsdetimp.nl/mysite/modules/SFIL0100/493_2013-10-tamtam-19_02a.pdf

Microsoft word - sicu_hcuv. empirical antibiotic therapy.doc

Table 1. By type of infection, microorganisms to be suspected in relation to the presence or not of risk factors for multidrug resistance and suggested empirical treatments [VAP: ventilador-associated pneumonia; MDR: multidrug resistance; ESBL: extended-spectrum β-lactamase; ESCPM group ( Enterobacter cloacae , Enterobacter aerogenes , Serratia marcescens , Citrobacter freundii , Providen

acorex.es

XVII Curso de Especialización FEDNA LA REPRODUCCIÓN DEL VACUNO LECHERO: NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA LA REPRODUCCIÓN DEL VACUNO LECHERO: NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA 1.- INTRODUCCIÓN La eficiencia reproductiva de una explotación es uno de los factores que mayorincidencia tiene sobre los beneficios que puedan generarse. Por lo general, se recomiendacubrir las vacas en un espacio de tiempo

Copyright ©2010-2018 Medical Science