Mmv.nl

Sint-janskruid helpt tegen depressies. Natuurge-
neeskundigen wisten dat al langer, maar sinds
enkele jaren is ook de reguliere geneeskunde van
de werkzaamheid van dit middel overtuigd. Toch
houden artsen de boot af. Tekst: Jan van Klinken
Doorbraak sint-janskruid als antidepressivum blijft uit
“N
ee meneer, daar kan ik u niets over zeggen. Het is dat de ‘kruidendokters’ zomaar gelijk hadden, maar de uit-
UA-status wat betekent dat het uitsluitend bij de apotheek die overigens niet vanwege neerslachtigheid maar bijvoor- een homeopathisch middel en daar hebben wij geen komsten vielen niet te loochenen. Het kruid bleek bij depres- beeld ter bestrijding van angststoornissen.
informatie over”, reageert de assistente van een willekeurig “Een goede zaak”, vindt Annelies Klink van VSM. “Net als gekozen apotheker op de vraag of ze iets meer kan vertellen In 2005 werd in het gerenommeerde British Medical Journal andere sint-janskruidmiddelen kent het interacties met Steen en been
over sint-janskruid. Het is duidelijk dat ze haar zaakjes niet melding gemaakt van een Duits onderzoek waaraan 250 pa- andere medicijnen. De apotheker controleert of een patiënt Annelies Klink ziet dat er wel meer artsen open staan voor goed heeft bijgehouden en het valt te vrezen dat ze niet de tiënten met een matige tot zware depressie hadden deelgeno- een middel als Hyperiplant, vooral als de patiënt er zelf om men. De conclusie was niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat het extract officieel is geregistreerd als geneesmiddel, vraagt. Dat laatste is niet zo verwonderlijk. Op de verschillen- Sint-janskruid is volgens de onderzoekers ten minste even betekent overigens niet dat het nu wordt vergoed, zelfs niet de internetfora blijkt dat het merendeel van de gebruikers Zonneschijn
effectief is als het populaire antidepressivum Seroxat (tegen- als het door de huisarts is voorgeschreven. De patiënt moet een sint-janskruidproduct verkiest boven een synthetisch Natuurgeneeskundigen hadden het al eerder ontdekt: wie neer- woordig beter bekend onder de soortnaam paroxetine), maar middel zoals paroxetine. Belangrijk argument is dat ze het slachtig is, moet sint-janskruid gebruiken. “Zonneschijn voor de het werd aanwijsbaar beter verdragen.
Omdat sint-janskruid beter wordt verdragen dan de meeste eerste beter verdragen. Over de bijwerkingen van met name geest”, heet het middel in die kringen. Het kruid fleurt ons snel Mooie opsteker voor de verkopers van natuurgeneesmidde- synthetische middelen, zou het voor de hand liggen dat artsen paroxetine wordt op fora steen en been geklaagd. Wie de op wanneer we te maken hebben met depressieve gevoelens of len, zo leek het. Maar dat succes was van korte duur. massaal kiezen voor het sint-janskruidextract. Het tegendeel bijsluiter raadpleegt, zal daar niet van opkijken (zie kader).
lusteloosheid, zo luidde de ondervinding van velen.
“Het is tijd om hiermee naar het College ter Beoordeling van is echter het geval. Veel artsen blijven voorlopig trouw aan De aanwijzingen dat de gebruikers zichzelf niet voor de gek Geneesmiddelen te stappen”, verklaarde prof.dr. P. de Smet, synthetische middelen, met name aan paroxetine (zie kader). Al met al is de situatie nog niet echt in gunstige zin veran- hielden, waren zo talrijk dat in wetenschappelijke laboratoria hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg kort na de publica- Daarbij gaat het om enorme aantallen. Zo’n één miljoen men- derd. De doorbraak van sint-janskruid is ondanks de bewezen uitgebreid onderzoek werd gedaan naar de werkzaamheid tie van het onderzoek tegenover dagblad Trouw. sen in ons land slikken antidepressiva. Onder hen zijn trou- effectiviteit bepaald nog niet op handen, omdat veel artsen nu van het sint-janskruid. Het was voor sommigen even slikken Behalve dat De Smet werkzaam is bij het Wetenschappelijk wens veel kankerpatiënten: 1 op de 6. Een deel van hen slikt eenmaal zweren bij allopathische middelen.
Instituut Nederlandse Apotheken is hij ook actief binnen de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Het leek de bekende reflex: eerst suggereren dat alle natuurgeneeskundigen prutsers zijn en als dan het nut van een van hun middelen is bewezen, het Niet zomaar overstappen
Depressie Vereniging pleit voor sint-janskruid
meteen annexeren. Als argument voerde De Smet aan dat depressies door een deskundige moeten worden begeleid. Sint­janskruid (Hypericum perforatum) is een vaste plant die loosheid en toename van het gewicht zijn evenmin uitzonderlijk.
De voorstanders van sint-janskruid hebben kort geleden krachtig
van origine Europees is maar van daaruit verder is verspreid. Sint­janskruid kan de werking van geneesmiddelen, waaronder bijval gekregen van de Depressie Vereniging. Die pleit in een pers-
De naam is niet bij toeval ontstaan. Het kruid bloeit rond het antikanker medicijnen, nadelig beïnvloeden. Het versterkt de bericht voor meer aandacht voor het middel als alternatief voor de
Vincent Bouwmeester, toentertijd directeur van Biohorma, Sint­Jansfeest op 24 juni, de tijd dat de zon op zijn hoogst staat. werking van het lever­enzymsysteem, waardoor een aantal gangbare antidepressiva bij lichte en matige depressieve klachten.
reageerde woedend op de poging van De Smet. Het bedrijf is Rond die tijd worden de gele bloemen van de plant geoogst. geneesmiddelen sneller wordt afgebroken en daardoor een De vereniging vindt dat het sint-janskruid niet serieus wordt
producent van de natuurlijke geneesmiddelen van Alfred In de vorm van sint­jansolie kan het gebruikt worden tegen geringere werking heeft. Zo kan het gebruik van sint­janskruid genomen door het merendeel van de artsen in Nederland. Ook is
Vogel. “De omgekeerde wereld", fulmineerde Bouwmeester. onder andere de werking van de anticonceptiepil verminderen. er volgens haar weinig deskundig advies over het geschikte merk
Hij wees erop dat duizenden mensen al jarenlang baat heb- Het is raadzaam hierover de apotheek te raadplegen.
of preparaat. Er zijn volgens de vereniging nogal wat producten
ben bij sint-janskruidpreparaten en nu de werking ervan Het kent bijwerkingen, zeker als het als antidepressivum in met de naam sint-janskruid die niet de juiste werkzaamheid bevat-
wetenschappelijk was aangetoond, zouden zij het ineens niet hoge concentraties (dus als extract) wordt gebruikt, maar ze Sint­janskruid beïnvloedt niet alleen de neurotransmitter ten als het gaat om het verlichten van depressieve klachten.
komen zelden voor. Mogelijke klachten zijn vermoeidheid, noradrenoline maar verhoogt net als veel antidepressiva de Die mogen nog steeds door de drogist worden verkocht (alleen
beschikbare hoeveelheid serotonine in de hersenen. Dat heeft extracten zoals Hyperiplant zijn bij de apotheek ondergebracht).
Het bekende concern VSM Geneesmiddelen had intussen een Die bijwerkingen van het sint­janskruidextract vallen in het niet gevolgen voor onze stemming. Gelijktijdig gebruik van sint­ registratiedossier aangelegd waarin behalve de studie uit het bij die van het synthetisch alternatieven zoals paroxetine. De bij­ janskruid en een ander antidepressivum wordt daarom afge­ De vereniging beroept zich op het oordeel van prof. dr. Brenda
British Medical Journal vele andere onderzoeken voorkwamen. sluiter van dat middel maakt melding van slapeloosheid (vaak), raden. Wie eenmaal een synthetisch middel gebruikt, kan Penninx, hoofd onderzoeker van de Nederlandse studie naar angst
VSM bracht (en brengt) zelf het extract Hyperiplant op de troebel zicht (vaak), versnelde hartslag (soms) en maag­ en darm­ moeilijk overstappen. Afbouwen van een middel is namelijk en depressie. Volgens Penninx lijkt sint-janskruid even goed te
markt dat nu gold als bewezen effectief en veilig. Dat maakte klachten (zeer vaak) inclusief verstopping (vaak). Ook komen noodzakelijk om ermee te stoppen. En afbouwen is nu een­ werken bij matige en lichte depressies als paroxetine en Prozac.
dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen besloot frequent veranderingen in het seksuele functioneren voor, zoals maal geen optie zolang de depressieve gevoelens niet zijn Omdat sint-janskruid minder bijwerkingen kent, vindt de hoog-
Hyperiplant officieel te registreren als het geneesmiddel bij sterk verminderde lustgevoelens. Verminderde eetlust, krachte­ leraar dat artsen moeten kiezen voor dit natuurlijke geneesmiddel.
milde of matige depressieve klachten. Het product kreeg een

Source: http://www.mmv.nl/sites/mmv.nl/files/janskruid.pdf

Cond 1.184

D: SGA: birth weight < 20th percentile for gestational age or < 2.5 kg. LGA: birth weight > 90th percentile for gestational age or > 4 kg. A: SGA: may be familial, constitutional, or due to IUGR. IUGR is defined as either symmetrical or asymmetrical:Asymmetrical IUGR: relative sparing of head circumference in relation toweight and length:. Due to impaired uteroplacental function 28

Microsoft word - ph d seminar handout.doc

EURAM-EDAMBA-EIASM DOCTORAL CONSORTIUM 2005 EURAM 2005 Pre-Conference Event Wednesday, May 4th 2005 (9:00 - 15:45 h) at the TUM Business School, City Campus, Munich, Germany, Room 1601 EURAM (European Academy of Management), EDAMBA (European Doctoral Programs Association in Management and Business Administration) and EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management) invite

Copyright ©2010-2018 Medical Science