Moola mantra

Moola Mantra
Om Sat-Chit-Ananda Parabrahma
Purushothama Paramatma
Sri Bhagavathi Sametha
Sri Bhagavathe Namaha


När man sjunger eller uttalar detta vediska mantra så behöver man inte förstå
betydelsen av mantrat för att det ska ha effekt. Mantrat har i sig en inneboende kraft.
Om man känner till vad mantrat betyder och sjunger det (uttalar det) med förståelse
och inlevelse i hjärtat så kommer energin att flöda med ännu större kraft.
På samma sätt som om man ropar på en person som du märker hör dig och kommer närmare och du därmed upplever den personens närvaro starkare, på samma sätt får man, när man sjunger detta mantra, kontakt med den Högsta Ljuskraften i Universum. Då denna kraft finns överallt kan den manifesteras överallt där man sjunger mantrat. Ber man ödmjukt, med respekt, eller som ett litet barn, blir kontakten ännu starkare.
Om (AUM)
Det heliga ordet Om frigör frekvensen hos Ordet, samma Ord som utgick som
skapelsens ursprung. Österlandets mantran, heliga intonationer, har under
hundratusentals år gått i arv efter Lemuriens präster och prästinnor. Och allt som
framträder kommer ur det heliga OM (AUM). Ljudet av Ordet – Ordet ur ljudet.
AUM = ”jag bugar, jag samtycker, jag accepterar…” AUM är den mest abstrakta och
ändå den mest konkreta symbolen för gudomlighet. Det är ett instrument för
självförverkligande.
A kommer ur Alfa (vår fader) – som initiatorn, skaparen, begynnelsen – ursprunget till
spiraler av medvetande, av varande. Det är utstötandet av kraft.
M är OM i Omega (vår moder), slutförandet, änden – ett med den helige Ande som
förenaren och upplösaren av form och formlöshet. AUM. Därför uttalas varandets
positiva och negativa polariteter av Elohim tvärs genom det utbredda kosmos för
världarnas upprätthållande.
Från A till OM finns skapelsens hela vidsträckthet innesluten.
U i mitten är skapelsens bägare som vaggar Dig, det verkliga Jaget, den Smorde,
den Kristnade, ljusets Buddha – du i universell manifestation, i särskild manifestation.
A-U-M. Treenigheten i förening. Från utgåendet hos Fadern till återvändandet hos
Modern omslutes du som deras kärleks identitet. AUM.
Sat
Sat är den omanifesterade principen, den aspekt av universum som är immanent i
allt, som är utan form, utan yttre egenskaper, utan yttre kvalitet. Allt som har en form
och som kan förnimmas utvecklas från denna icke-manifesterade del av skapelsen.
Sat är så subtil att den inte kan uppfattas av våra sinnen. Det är bara när något har
blivit manifesterat, har blivit "tätare" och "tagit form" som det kan uppfattas av våra
sinnen.
Vi är i universum och universum är i oss. Vi är resultatet, universum är orsaken,
orsaken manifesterar sig själv som effekten.

Chit
Chit är Universums rena medvetande, som är den oändliga, alltomfattande kraften
som är manifesterad i Universum. Allt det som vi kallar dynamisk energi eller kraft
utvecklas från Chit. Det kan manifesteras i vilken form som helst.
Det är detta medvetande som manifesterar sig i form av rörelse, tyngdkraft,
magnetism, etc. Detta medvetande manifesterar sig också som kroppens handlingar
och tankekraft. Det är den Högsta Anden.
Ananda
Ananda betyder lycksalighet, sällhet, kärlek, som är Universums natur. När man
upplever antingen den Högsta energin i detta skapelseverk, Sat och blir Ett med
Existensen, eller om man upplever aspekten av rent medvetande, Chit så går man in
i ett tillstånd av gudomlig lycksalighet och evig lycka Ananda.
Sat-Chit-Ananda
Dessa tre kvalitéer - Sat - Chit - Ananda - är Universums tre grundstenar. När man
förenas med det Högsta medvetandet erfar du det största och mest djupgående
tillstånd av Extas som kan upplevas.

Parabrahma
Parabrahma är det högsta medvetandet i sin absoluta aspekt, som är bortom tid och
rum. Det är själva essensen i universum, som är form utan form. Det är den högsta
Skaparen.

Purushothama

Porushothama har olika betydelser. Purusha betyder själ och Uthama betyder det
Högsta, den Högsta Själen. Det betyder också Den Högsta Kraftens energi, som
leder oss från den Högsta Världen. Purusha betyder också människa. Purushothama
är den energi som inkarnerar i form av en Avatar som nedstigit här på jorden för att
hjälpa och vägleda mänskligheten och som har tät förbindelse med skapelsen.
Paramatma
Paramatma betyder den Högsta Inre energin som bor i alla människor och i alla
väsen, levande eller icke levande på jorden. Det är den "Inneboende", som bor i
hjärtat. Det är vår Antaryamin, som kan ta en icke-form eller vilken form som helst.
Antaryamin är den kraft som kan komma till dig när och var som helst, när du själv
önskar att få hjälp och vägledning i ditt liv.
Sri Bhagavathi
Sri är en vördnadstitel. Bhagavathi är Skapelsens feminina aspekt som är
karakteriserad som den högsta intelligens i handling. Den feminina kraften (Shakti)
motsvarar Moder Jord - aspekten, den Gudomliga Modern.
Sametha
Sametha betyder "förenad med" eller "i förbindelse med".
Sri Bhagavathe
Sri är en vördnadstitel. Bhagavathe är skapelsens maskulina kraft.
Namaha
Namaha betyder att man visar sin vördnad och ödmjukhet inför det gudomliga, inför
Universum.
"Jag bugar inför Universum, som är Om, som också har alla kvalitéer av Sat-Chit-
Ananda. Jag bugar mig inför den inneboende Antaryamin, det Högre Jaget, som kan
vägleda oss och hjälpa oss".

Source: http://www.livinginlove.nu/pdfer/Moola_Mantra_sv.pdf

Letter

Richard A. Vohden Senior Vice President Marsh USA Inc. 44 Whippany Road P.O. Box 1966 Morristown, NJ 07962-1966 973 401 5000 Fax 973 401 5270 [email protected] www.marsh.com Swine Influenza (swine flu) On Saturday April 25, the Centers for Disease Control and Prevention issued a Health Alert for Swine Flu. The following material is summarized from a variety of announcemen

boerse-stuttgart.de

FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTE FONDS iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 1002) Stand: 30. September 2008 Der iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 investiert breit angelegt in die Aktien der weltweit Informationen über den Fonds führenden Infrastrukturunternehmen, darunter in Transport- und Versorgungsunternehmen. Der Fondskann zur Diversifizier

Copyright ©2010-2018 Medical Science