Microsoft word - mdr juni.doc - pdfmachine from broadgun software, http://pdfmachine.com, a great pdf writer utility!

id12439531 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com ”måneds-nyt” - Juni 2007
LONGELSE SKOLE &
Børnehave & SFO MÆLKEBØTTEN
HJ+CO til Fælleslangelandsk idrætsmøde i Rudkøbing kl.14.30 SFO/Mælkebøtten har Projekt Vand
CO informationsmøde om skolefrugt i Odense 12.30 SK møde med Bibi Bechmann fra PPR 12.00 CO materialevalgsmøde Magleby 13.30-16.30 SFO/Mælkebøtten har forældrerådsmøde SFO/Mælkebøtten har Projekt Vand
Klasselæreruge – nærmere besked følger
5.kl+KP cykler Langeland rundt
6.kl+SK+FE tager til Holland
7.kl+HR tager til Tjekkiet
5.kl griller på skolen med forældre og søskende SFO/Mælkebøtten har Projekt Vand
SFO/Mælkebøtten har Projekt Vand
SFO/Mælkebøtten planlægger fødselsdag Sidste skoledag
7.kl+HR holder afslutning hos Yasmin kl.18.00 6.kl+SK holder afslutning på skolen kl. 18.00 God sommerferie til alle - vi ses igen d. 13. august
Frugtkvarter med gratis frugt på Longelse Skole
Efter sommerferien får alle elever her på skolen gratis frugt hver dag. Vores skole er blevet udvalgt til at deltage i Frugtkvarter, som er en daglig frugtpause i klassen fra 3. september og to måneder Forsøg på andre skoler har vist, at en fælles frugtkurv kan bidrage positivt til klassens kultur, sammenhold, trivsel og indlæringsmiljø. Desuden betyder fællesskabet omkring frugten, at også de kræsne elever bliver nysgerrige og spiser med, når resten af klassen kaster sig over frugtkurven. Formålet med projektet er at vise frugtkurvens positive betydning på klassen og den enkelte elev. Og håbet er, at skolen, eleverne og forældrene bliver så glade for ordningen, at vi vælger at fortsætte, når gratis-perioden slutter. Projekt Frugtkvarter gennemføres i et samarbejde mellem bl.a. 6 om dagen, Fødevareministeriet og Vi skal på kommunens vegne gøre opmærksom på følgende:
Forældre skal selvsørge for ulykkesforsikringer for deres børn iht. nedenstående. Kommunen må hverken via en kollektiv forsikring eller anden organisering godtgøre forældre for de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige skader, der overgår deres børn i forbindelse med ophold og Statsforvaltningen Nordjylland har på forespørgsel fra en Kommune, meddelt at kommuner ikke har lovhjemmel til at tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn samt løsøre/ansvar til beboere på plejehjem og lign. Nedenstående link henter brevet, hvori Statsamtet uddyber deres argumenter: Borgmesterbesøg
Mandag den 04.juni får skolen besøg af borgmester Knud Gether og kommunaldirektør Jørgen Christiansen. De er blevet inviteret af skolebestyrelsen for at få overrakt de fine skrivelser, som vi har modtaget fra elever/forældre. Skrivelserne indeholder mange gode forklaringer på, hvorfor vores børn trives på Longelse Skole og det derfor er en dårlig idé at lukke den. Har man ikke nået at få afleveret for sig og sit barn, kan det endnu nås (dette er en opfordring) – men senest mandag
morgen!, så borgmesteren kan få dem med i ”bunken”. (Vi planlægger at hænge dem dekorativt op
på nogle sjippetove, som jo selvfølgelig skal signalere aktivitet på skolen). SIDSTE NYT FRA BØRNEHAVE OG SFO MÆLKEBØÆTTEN
I skrivende stund er børnehavebørnene ved at gøre sig klar til at tage til Longelse Sønderskov – jeg
kan mærke på børnene at de glæder sig og at de overhovedet ikke er påvirket at det mindre gode vejr.
Alle er iført regntøj og gummistøvler da taxaen kommer.
Skolebørnene skal nu have 3 dage alene i hele huset sammen med Finn og Sofie. I juni måned
fortsætter de igangværende projekter. Børnehavebørnenes spor og aftryk. Skolebørnenes
vandprojekt. I drengerummet kan ifølge haletudsernes udvikling til frøer.
PERSONALENYT

Da Mette har været nødt til at sygemelde sig fuldtid har vi lavet følgende omrokeringer. Irmgard og Steffen
får det overordnede ansvar for børnehavebørnene. Bodil og Merete det overordnede ansvar for skolebørnene.
Alt personale er klædt på til at løse opgaverne selvom vi mangler vores to gamle pædagoger. Vi håber at vi
snarest kan få ansat to nye pædagoger, i dag er sidste ansøgningsfrist.
Bente må 1. juni ikke være hos os mere, det er vi rigtig kede af for hun har været en god ”husmor”.
BØRNENYT
MÆLKEBØTTENS ALKOHOLDPOLITIK
Langeland kommune har sat alkohol på dagsordenen i 2007 og derfor skal I hermed bekendtgøres med vores
alkoholpolitik:
HAR DU DRUKKET EN ØL OG PERSONALET KAN LUGTE DET, NÅR DU KOMMER OG HENTER DIT BARN, SÅ GØR VI DIG OPMÆRKSOM PÅ DET, HVER ENESTE GANG. VED BØRNE- OG FORÆLDREARRANGEMENTER VIL DER IKKE, BLIVE SERVERET
VURDERER VI, AT DU ER FOR FULD TIL AT KØRE BIL, RINGER VI TIL DINE PÅRØRENDE OG BER´ DEM HENTE DIT BARN. VI RINGER EFTER EN TAXA TIL DIG OG DINE BØRN, HVIS VI IKKE KAN FÅ KONTAKT VÆLGER DU AT KØRE I DIN BIL, RINGER VI OG MELDER DIG TIL POLITIET. VI RINGER TIL KOMMUNEN, HVIS VI ER NERVØSE FOR OM DU KAN TAGE VARE PÅ HAVE RENOVERING
Inden længe vil I og jeres børn modtage en indbydelse til et måltid mad og et planlægningsmøde, så I kan få
nogle fornøjelige timer med at renovere vores A-hus og sandkasse som har 1. prioritet.
Vi håber, vi kan få lavet nogle grupper som på selve aftenen, men også på senere selvvalgte dage, vil være
behjælpelige med arbejdsopgaver i haven.
FØDSELSDAGE I JUNI
Vi kan sige tillykke til Andreas som bliver 6 år den 6.
Vi kan sige tillykke til William som bliver 5 år den 10.
Vi kan sige tillykke til Anna som bliver 4 år den 19.
Vi kan sige tillykke til Jasmin som bliver 8 år den 22.
Vi kan sige tillykke til Laura som bliver 6 år den 27.
VIGTIGE DATOER I JUNI
Projekt spor og aftryk
Vi lukker kl. 12
Forældrerådsmøde
Projekt spor og aftryk
Projekt spor og aftryk
Projekt spor og aftryk

Source: http://www.langeland-midt.dk/attached/640869070605573027130903000/nyhed_juni2007.pdf

shaker.org

SHAKER HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT BOARD OF EDUCATION October 13, 2009 AGENDA F. Drexel Feeling , President Norman A. Bliss , Vice President Freda J. Levenson Peter A. Robertson Annette Tucker Sutherland Mark Freeman, Superintendent Bryan C. Christman, Treasurer BOARD OF EDUCATION SHAKER HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT Shaker Heights, Ohio

Statistical approaches for genomic data analysis

CORRESPONDENCE ANALYSIS Indian Agricultural Statistics Research Institute Library Avenue, New Delhi-110 012 [email protected] The past decade has seen tremendous growth in the availability of both computer hardware and statistical software. As a result, the use of multivariate statistical techniques has increased to include most fields of scientific research and many areas of bu

Copyright ©2010-2018 Medical Science