Microsoft word - sommereksem_artikel_22_4_5_kp.doc

Hestens sommereksem; fup og fakta
Af Emil Olsen, sidsteårs veterinærstuderende.
Resumé
blodsugende hunmitte (culicoides spp.) også findes forår og efterår i stort antal. Mitten bider på tyndhudede områder eller have et proteintilskud. Dette får de ved at allergisk reaktion i huden, hvortil der ikke huden er tynd og hvor der er forholdsvis foretrækker de områder, hvor de er godt opstaldning i mitternes aktivitetsperioder, flytning til anden fold og ”sommereksem mange søer og vandhuller, hvor larverne Indledning
Sommereksem er ifølge dyrlæger og hestefolk et voksende problem i Danmark såvel som i resten af Europa, med et stigende antal tilfælde. Få år tilbage fandtes sygdommen primært hos islandske heste og der eksisterede ringe videnskabelig belysning af området. Der er opstået en stor mængde forklaringer og behandlinger, der leveres fra mund til mund i hestekredse. Denne artikel er et forøg på at give et overblik over de seneste års forskningsresultater Fig. 1: Klassisk symptom: Islænder klør Reaktioner i huden.
Når mitten bider for at suge blod, sprøjter den spyt ind i huden. Spyttet indeholder Årsagen til hele miseren er det lille (2- mange forskellige stoffer, der bl.a. skal 3mm) flue-lignende insekt ”mitten”, på fint hindre blodet i at koagulere. Disse stoffer kaldet culicoides spp. Ifølge et studium udført på eksporterede islandske heste (1), blev 34.5% af 114 heste eksporteret diagnosticeret som havende og ”holde sammen på det hele”, har sommereksem. For heste, der havde levet mere end to år uden for Island, var kroppen. Jeg vil her nøjes med at forklare på mittens spyt. Det er så vidt vides ikke men samme forfatter har fundet indikation identificeret præcist hvilket stof, der på, at heste med to forældre, der har fået Huden som organ i immunsystemet
reaktion. Der er altså noget der tyder på, at der er en arvelig faktor i udvikling af består af døde celler. Herunder findes Symptomer
langsomt bliver kløet af. Andre udvikler sår på bugen, fordi mitterne også bider inden for få minutter til en time strømmer og mere selvbeskadigelse opstår der sår fremmede stoffer og frigiver selv stoffer, alvorlige tilfælde opstår der sår i hovedet, altså fra kløen, om end visse heste også blodkredsløbet, som fører til dannelse af udvikler små blærer, som følge af bid fra et antistofsvar, som er af allergisk natur. Derved opstår altså en allergisk reaktion I kroniske tilfælde ser man tykke folder i på mittens spyt, som især får betydning kløende steder. En af de karakteristiske betændelsesreaktionen giver kløe i huden ikke klør sig fra november til februar og (tænk bare på et insektstik). Kløe er selvforstærkende fordi der sker skade på betændelsesreaktionen genstartes. Kløens og hudallergiens onde cirkel er startet og en stor del af de sår, der opstår i forbindelse med sommereksem er resultat af at dyret beskadiger huden ved at klø og kradse. Resultatet for de fleste dyr er en hurtig reaktion med kløe, der starter fra minutter til timer efter biddene. For nogle dyr ses også en forsinket fase, hvor der er reaktion helt op til 48 timer efter Figur 2: Klassisk symptom med hår Men hvorfor har heste på Island ikke Ifølge Bjórnsdottir m.fl. (1), findes mitten ikke på Island. Imidlertid ser det ud til at meget vigtigt, at du tilkalder din dyrlæge heste født uden for Island også udvikler for få stillet en diagnose. Diagnosen er vigtig at få stillet, da symptomerne nogle og dermed udsættes din hest for unødig • Opstaldning i en relativt lukket stald, blodprøve for antistoffer mod mitteri. Ud fra disse undersøgelser kan din dyrlæge hjælpe dig med behandlingen af hestene. Behandling
• Undgå græsning i områder med åbent kan have et godt og mindre kløende liv. • Påsmøring af huden med tjærecreme, Hvis en hest i løbet af forår og sommer • 2 ugers behandling med påsmøring af • Sprøjtning med svag syre dagligt i en binyrebarkhormon (steroider). Disse bør svære tilfælde. Problemet med steroider er, at de dæmper dyrets immunsvar. Hvis hesten har hårløse områder, der er kløet behandles af en dyrlæge. Steroider bør tilføjelse af antibiotika til steroider. I perioder hvor hesten alligevel klør sig kløestillende salve (f.eks. man og hale) mange af de kløende områder som muligt området og indenfor en årrække kan nye forventes at dukke op. Indtil da mangler vi adskiller sig fra et almindeligt dækken ved at dække man og hale samt være relativt tyndt, ”åndbart” og uigennemtrængeligt for mitterne. 24. april 2005, Emil Olsen. Artiklen må gengives med tilladelse fra forfatteren. Tak for hjælp & inspiration til: Sigrid og Søren Hyldahl samt Dyrlæge Kristian Pedersen. 1. S.Björnsdóttir 1 JS2MH3aRJR4. The Epidemiology of Summer Eczema in Icelandic Horses. International Symposium on Diseases of the Icelandic Horse, 2004 - Selfoss, Iceland. 1 Edition. International Veterinary Information Service, Ithaca NY (www.ivis.org), 2004; P1121.0604, 2004:1. 2. Søren Achim Nielsen BONK-MVJJBJJBCS. Fluer og myg i husdyrbruget 2005. Available at:
http://www.ddd.dk/ --> Dansk Veterinærtidsskrift --> søg --> cullicoides. Accessed March 20, 2005. 3. Vet.Babette Taugbøl CertVD, Dr.Baddaky as. Sommereksembilleder. http://www.drbaddaky.no/, 2005. 4. E.Marti. Clinical Signs, Pathogenesis and Treatment. International Symposium on Diseases of the Icelandic Horse, 2004. www.ivis.org: IVIS, 2004. 5. M.Sundqvist. Local and Systemic Treatment of Allergic Dermatitis. International Symposium on Diseases of the Icelandic Horse. http://www.ivis.org: IVIS, 2004. 6. Carson CF, Riley TV. Safety, efficacy and provenance of tea tree (Melaleuca alternifolia) oil. Contact 7. Fitzi J, Furst-Jucker J, Wegener T et al. Phytotherapy of chronic dermatitis and pruritus of dogs with a topical preparation containing tea tree oil (Bogaskin (R)). Schweizer Archiv fur Tierheilkunde 2002;144:223-31. i Den mest kendte antistoftest pt. er Heskas, hvor danske dyrlæger kan rekvirere en test hos Aalborg Dyrehospital på adressen http://www.aad.dk/HESKA/heska.htm. Testen kan bidrage til at stille diagnosen men er ikke 100% sikker. ii Forebyggende behandling: Forhindrer den onde kløe cirkel i at starte. Den optimale behandling bør efter min vurdering startes før hesten udsættes for kontakt med mitten. I praksis vil det sige når de første spæde tegn på kløe viser sig.

Source: http://hyldahlshop.dk/upload_dir/docs/page.pdf

cedars-sinai.edu2

SUTURES Cedars-Sinai Medical Center Department of Surgery Edition: October 29, 2010 In This Issue:  Pharmacy Update  Patient Classification and Surgery (Procedure) Scheduling  Citizenship and Beyond 

Psicofarmaci in psichiatria

Psicofarmaci in Psichiatria Dr. Pierluigi Boldri 25 Maggio e 13 Luglio 2012 Associazione UmanaMente Gli psicofarmaci possono essere suddivisi schematicamente in 4 principali categorie in base ai loro effetti e alle indicazioni cliniche. Sono farmaci attivi nel disturbo dell’umore di tipo depressivo. Ristabiliscono il normale tono dell’umore in persone che soffrono di depressione. Trovano

Copyright ©2010-2018 Medical Science