Farmaciacentrallugo.es

C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 44 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS LISTA DE PRINCIPIOS ACTIVOS PARA FORMULACIÓN MAXISTRAL Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 activos en procesos patóloxicos que requiran fotoprotección C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 45 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Só por vía sistémica ou como excipiente ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 Só por vía sistémica e non formulable Só por vía sistémica e non formulable Só por vía sistémica e non formulable sódico, só poderá asociarse a ketaconazol C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 46 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. oftálmica antipsoriásicos (sen aceite decade ou xenebro) Só asociado a outros principios activos ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 47 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 48 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 49 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Só asociado a outros principios activos ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 Como monofármaco ou asociado a sal de Ca Admítese por vía transdérmica, en forma de xel, a concentración máxima de atéo 0,06% C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 50 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 51 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. oftálmica gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. oftálmica Vía oral. Especial control médico (E.C.M.) C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 52 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica Só por vía sistémica ou como excipiente C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 53 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 54 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9 con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administraciónoftálmica C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 55 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
cun antipsoriásico e en conc. até o 10% Só por vía oral e en conc. >6 mg/dose C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 56 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección asociado a queratolíticos e en concentracións até o 0,5% C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 57 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Vía oral. Especial cotrol médico (E.C.M.) = retinoico ácido (13-CIS)= isotretinoino Só por vía inxectable ou como excipiente C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 58 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 59 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA LISTA DE EXCIPIENTES PARA FORMULACIÓN MAXISTRAL Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 60 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
Excipiente de declaración obrigatoria.
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 61 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 62 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 63 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
Cando se formule con betaína, só poderá asociarse a ketoconazol ou benzoilo peróxido C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 64 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo
Como principio activo só vía sistémica C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 65 CONCERT O PARA A PRESTACIÓN FARMACÉUTICA POLAS OFICINAS DE FARMACIA Comentario
¤/gramo
C. Prestación Farmacéutica 14/1/05 16:24 Página 66 ANEXO B. FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS Comentario
¤/gramo

Source: http://www.farmaciacentrallugo.es/docs/Principios_Activos_financiado_por_el_SERGAS.pdf

Microsoft word - table.docx

Construction, expression, structural and functional Poster Discussion Study of inflammatory and immunologic test in A rapid and simple method for purification of Myelin Basic Protein from Bovine brain white The prevalence and incidence of biopsy-proven lupus nephritis in China: A systematic review of Toll-like receptor 9 is involved in the activation of peripheral blood basophiles of pa

coeh.monash.org

Published by Oxford University Press on behalf of the International Epidemiological Association International Journal of Epidemiology 2005; 34: 810–819 © The Author 2005; all rights reserved. Advance Access publication 25 April 2005 Neurological status of Australian veterans of the 1991 Gulf War and the effect of medical and chemical exposures Helen Kelsall,1* Richard Macdonell,2,3 Malcol

Copyright ©2010-2018 Medical Science