Vad r norlevo

ellaOne®
– ett effektivt akut p-piller

ELLAONE® är ett så kallat akut-p-piller som kan förhindra att graviditet uppstår efter oskyddat samlag. ELLAONE®
innehåller ulipristalacetate 30mg, en aktiv syntetisk progesteronreceptormodulerare. Den huvudsakliga
verkningsmekanismen antas vara hämning eller fördröjning av ägglossningen.
ELLAONE®-behandlingen påbörjas så snart som möjligt och inte senare än 120 timmar (5 dygn) efter det oskyddat
samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.
Hur tar man ELLAONE®?
Behandlingen består av 1 tablett som innehåller 30 mg ulipristalacetat. Tabletten ska tas så snart som möjligt, men
inte mer än 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.

Hur fungerar ELLAONE®?
ELLAONE® är ett akut-p-piller som kan förhindra att en graviditet uppstår. ELLAONE® har ingen effekt om du redan
är gravid. Verkningsmekanismen är inte fullständigt känd. Den viktigaste synes dock vara att ELLAONE® hämmar
eller fördröjer ägglossningen.
När ska graviditetstest genomföras?
För att vara helt säker på att ELLAONE® har haft effekt bör graviditetstest göras efter 3–4 veckor. Man bör definitivt
göra ett graviditetstest om menstruationen inte kommer eller om menstruationsblödningen kommer i tid men är
onormal, eller är mer än 5 dagar försenad.

När kan ELLAONE® användas?
• Om kondomen inte fungerat som man tänkt (glidit av eller gått sönder)
• När man glömt ta p-piller
• När man av annan anledning haft oskyddat samlag
• Om pessaret kommit ur läge eller tagits bort för tidigt
ELLAONE® skall endast användas som nödlösning. Upprepat intag av ellaOne® under samma menstruationscykel
rekommenderas inte eftersom detta inte har studerats. EllaOne® skall inte användas som ett regelbundet
preventivmedel. Kontakta läkare eller barnmorska för preventivmedelsrådgivning.

Ger ELLAONE® några biverkningar?
Liksom alla läkemedel kan ELLAONE® ge biverkningar. Följande vanliga biverkningar har observerats: illamående,
buksmärtor, huvudvärk, menstruationsrubbningar.

Vad händer om jag redan är gravid när
jag tar ELLAONE®?
Du ska inte ta ELLAONE® om du redan är gravid. Om du använder ELLAONE® när du är gravid kan graviditeten
påverkas. Kontakta din barnmorska eller läkare för mer information.
Kondom – bästa skyddet mot könssjukdomar!
ELLAONE® ger, till skillnad från kondom, inget skydd mot könssjukdomar. Kondom skyddar både mot
könssjukdomar och mot graviditet. Tänk på att använda kondom vid partnerbyte.
ELLAONE® skyddar inte mot könssjukdomar
14 FRÅGOR OCH SVAR
1. Hur ofta kan man ta ELLAONE®?
Upprepad användning av ELLAONE® inom samma menstruationscykel rekommenderas inte, eftersom detta inte har
studerats.
2. ELLAONE® ihop med andra läkemedel?
Samtidig användning av någon av följande mediciner kan resultera i att ELLAONE® inte ger önskad effekt: vissa
medel mot tuberkulos (rifabutin och rifampicin), vissa medel mot HIV-infektion (ritonavir), vissa antibiotika
(griseofulvin), vissa medel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin, primidon och karbamazepin) samt naturläkemedlet
Hypericum perforatum (Johannesört).
3. När rekommenderas man att inte ta ELLAONE®?
ELLAONE®® rekommenderas inte till kvinnor som har allvarlig leversjukdom eller är allergiska mot något i
ELLAONE®. Rådgör med barnmorska eller läkare.
4. Hur gör man om man ammar när man tar ELLAONE®?
Det är inte känt om ulipristalacetat utsöndras i bröstmjölk hos människor eller djur. Ulipristalacetat är en lipofil
förening och kan teoretiskt utsöndras i bröstmjölk. Det kan inte uteslutas att en risk föreligger för barn som ammas.
Efter intag av ellaOne® rekommenderas inte amning på minst 36 timmar.
5. Vad gör man om man kräks efter intag av ELLAONE®?
Om du kräks inom 3 timmar rekommenderas att du omedelbart tar en ny tablett för att få effekt.
6. Kan man få en extra blödning i samband med ELLAONE® intag?
Vanligtvis får man ingen extra blödning men det kan förekomma,<10 % fick mellanblödningar som varade i ca 2
dagar. En del kvinnor får sin nästa mensblödning någon dag före eller efter förväntad tidpunkt. Om man använder
ELLAONE® flera gånger under samma menstruationscykel är risken för blödningsrubbningar stor.
7. Hur tar jag mina p-piller efter en ELLAONE® behandling?
Om du använt p-piller som preventivmetod, skall du fortsätta att ta p-piller som vanligt. P-pillers skyddseffekt är dock
inte fullgod om man gjort ett avbrott. Vi rekommenderar därför kondom som komplement under resterande tid av
menscykeln. Om ingen menstruationsperiod uppträder under nästa p-piller uppehåll efter användning av ELLAONE®,
skall ett graviditetstest utföras för att utesluta graviditet.
8. Hur vet man att ELLAONE® verkat?
För att vara helt säker på att du inte blivit gravid, behöver du göra ett graviditetstest efter 3–4 veckor. Definitivt bör du
göra ett graviditetstest om mensblödningen in kommer eller menstruationen kommer i tid men är onormal eller är mer
än 5 dagar försenad.
9. Vart vänder man sig för att boka ett uppföljningsbesök och få preventivmedelsrådgivning?
Kontakta barnmorskan vid ungdomsmottagningen/mödravårdscentralen/barnmorskemottagningen på den ort där du
bor.
10. Har apotekspersonalen tystnadsplikt?
Ja, apotekspersonalen har alltid tystnadsplikt när de expedierar läkemedel.
11. Hur lång tid efter det oskyddade samlaget kan det dröja innan jag tar ELLAONE®?
ELLAONE® kan tas upp till 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag.
12. Kan man köpa ELLAONE® utan recept?
Nej, ELLAONE® måste förskrivas av en legitimerad läkare.
För mer information www.nycomed.se
Nycomed AB, 08-731 28 00

Source: http://www.ellaone.se/illustrationer/fil_20091027110648.pdf

Technical data sheet

Technical Data Sheet 4-Aminoantipyrine Method Applications and Industries: Domestic and industrial wastewater, surface water, drinking water, saline water, disinfection solutions; Wastewater treatment plants, citrus fruit disinfection References: APHA Standard Methods, 14th ed., Method 510 C (1975). ASTM D 1783-01, Phenolic Compounds in Water, Test Method B. USEPA Methods for

Biologische vielfaltfh

Woran denkst du, wenn du „biologische Vielfalt“ hörst? Warum glaubst du, wird es jetzt thematisiert? Was könnte das Problem sein? Wodurch könnte die Biologische Vielfalt bedroht sein? Früher machte man sich Gedanken über den Erhalt der Pflanzen- und Tierwelt aus ethischen und ästhetischen Gründen. Heute geht es um ökologische Konsequenzen und die hohen wirtschaftlichen und soziale

Copyright ©2010-2018 Medical Science