Un-lijst.xls

AMMONIUMPICRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN-KALIBERWAPENS LOSSE PATRONEN VOOR WA-PENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBER-WAPENS ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading TRAANVERWEKKENDE MUNI-TIE, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading TRAANVERWEKKENDE MUNI-TIE, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading MUNITIE, GIFTIG, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading ZWART BUSKRUIT, GEPERST of ZWART BUSKRUIT, IN PELLETS CYCLOTRIMETHYLEENTRI-NITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN), (RDX), BE-VOCHTIGD met ten DIAZODINITROFENOL, BE-VOCHTIGD met ten minste 40 massa-% water of een mengsel van alcohol en DIETHYLEENGLYCOLDINIT-RAAT, GEDESENSIBILISEERD met ten minste 25 massa-% niet vluchtig, niet in 1 DINITROFENOL, droog of be-vochtigd met minder dan 15 massa-% water DINITROFENOLATEN van alka-limetalen, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% wa-ter DINITRORESORCINOL, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water HEXANITRODIFENYLAMINE (DIPICRYLAMINE), (HEXYL) SCHEURVORMENDE MIDDE-LEN, ONTPLOFBAAR, voor olieboringen, zonder slagpijpje VUURKOORD, kokervormig, met metalen bekleding SLAGSNOER MET GERING EFFECT, met metalen bekleding GUANYLNITROSAMINOGUA-NYLIDEEN-HYDRAZINE, BE-VOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water GUANYLNITROSAMINOGUA-NYLTETRAZEEN (TETRA-ZEEN), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% 1 water of een mengsel van alcohol en water HEXOLIET (HEXOTOL), droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje LOODAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% wa-ter of een mengsel van alcohol en water LOODSTYFNAAT (LOODTRI-NITRORESORCINAAT), BE-VOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water of 1 DEFLAGRERENDE METAAL-ZOUTEN VAN AROMATISCHE NITROVERBINDINGEN, N.E.G. MANNITOLHEXANITRAAT (NITROMANNIET), BEVOCH-TIGD met ten minste 40 massa-% water of een KWIKFULMINAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water of een meng-sel van alcohol en water NITROGLYCERINE, GEDE-SENSIBILISEERD met ten min-ste 40 massa-% niet vluchtig, niet in water NITROGLYCERINE, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met meer dan 1 % maar niet meer dan 10 % nitroglycerine 1 ZETMEELNITRAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water PENTAERYTHRIETTETRANIT-RAAT (PENTAERYTHRITOLTE-TRANITRAAT, PETN), BE-VOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water, of PENTAE-RYTHRIETTETRANITRAAT (PENTAERYTHRITOLTETRA-NITRAAT, PETN), GEDESENSI-BILISEERD met ten minste 15 massa-% flegmatiseermiddel PENTOLIET, droog of bevoch-tigd met minder dan 15 massa-% water TRINITROFENOL (PIKRINE-ZUUR), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROFENOL (PIKRINE-ZUUR), bevochtigd met ten min-ste 10 massa-% water TRINITROCHLOORBENZEEN (PICRYLCHLORIDE), bevoch-tigd met ten minste 10 massa-% water GRONDSTOF VOOR ROOK-ZWAK BUSKRUIT, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% water LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading ONTPLOFBARE STOF, MON-STER, die geen inleispringstof is TRINITROTOLUEEN (TNT), droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROTOLUEEN (TNT), be-vochtigd met ten minste 10 massa-% water TRINITROBENZEEN, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROBENZEEN, bevoch-tigd met ten minste 10 massa-% water TRINITROBENZOE¨ ZUUR, droog of bevochtigd met minder dan 30 massa-% water TRINITROBENZOE¨ ZUUR, be-vochtigd met ten minste 10 massa-% water TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), droog of be-vochtigd met minder dan 20 massa-% water of een 1 UREUMNITRAAT, droog of be-vochtigd met minder dan 20 massa-% water UREUMNITRAAT, bevochtigd met ten minste 10 massa-% water AMMONIUMNITRAAT dat meer dan 0,2 % brandbare stoffen be-vat (inclusief om het even welke organisch stof, berekend als koolstof), met uitzondering van elke andere stof AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN met een grotere gevoeligheid dan ammoniumnitraat dat 1 meer dan 0,2 % brandbare stoffen be-vat (inclusief om het even welke organisch stof, berekend als koolstof), met uitzondering van elke andere stof BARIUMAZIDE, droog of be-vochtigd met minder dan 50 massa-% water CYCLOTETRAMETHYLEEN-TETRANITRAMINE (OCTO-GEEN, HMX), BEVOCHTIGD met ten minste 15 NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, droog of bevoch-tigd met minder dan 15 massa-% water NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water NATRIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water ZIRKONIUMPIKRAMAAT, droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water BRANDMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading BRANDMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading ROOKMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading ROOKMUNITIE, WITTE FOS-FOR, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading BRANDMUNITIE, met vloeistof of gel, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading INRICHTINGEN, DOOR WA-TER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading INRICHTINGEN, DOOR WA-TER TE ACTIVEREN, met verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEI-STOFFEN, met of zonder uitstootlading LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading OCTOLIET, droog of bevochtigd met minder dan 15 massa-% water NITROGUANIDINE (PIKRIET), droog of bevochtigd met minder dan 20 massa-% water GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading GRANATEN, hand-of geweer-, met springlading LICHTMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading BRANDMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading TRAANVERWEKKENDE MUNI-TIE, met verspreidings-, uitstoot-of voortdrijvende lading ROOKMUNITIE, met of zonder verspreidings-, uitstoot-of voort-drijvende lading RAKETAANDRIJVINGEN MET HYPERGOLISCHE VLOEI-STOFFEN, met of zonder uitstootlading LOSSE PATRONEN VOOR WA-PENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBER-WAPENS PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL LOSSE PATRONEN VOOR WA-PENS of LOSSE PATRONEN VOOR KLEINKALIBER-WAPENS PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN-KALIBERWAPENS NITROCELLULOSE, droog of bevochtigd met minder dan 25 massa-% water (of alcohol) NITROCELLULOSE, onbehan-deld of geplastificeerd met min-der dan 18 massa-% plastificeer-middel NITROCELLULOSE, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% alcohol NITROCELLULOSE, GEPLAS-TIFICEERD met ten minste 18 massa-% plastificeermiddel PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading SLAGPIJPJES, SAMENGE-STELD, NIET ELEKTRISCH SLAGPIJPJES, SAMENGE-STELD, NIET ELEKTRISCH RAKETKOPPEN, met verspreidings-of uitstootlading RAKETKOPPEN, met verspreidings-of uitstootlading BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. TRINITROTOLUEEN (TNT) GE-MENGD MET TRI-NITROBENZEEN, of TRI-NITROTOLUEEN (TNT) TRINITROTOLUEEN (TNT) GE-MENGD MET TRI-NITROBENZEEN EN HEXA-NITROSTILBEEN CYCLOTRIMETHYLEENTRI-NITRAMINE (CYCLONIET, HEXOGEEN, RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMEYLEENTETRA-NITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), BEVOCH-TIGD met ten minste 15 massa% water of CY-CLOTRIMETHYLEENTRI-NITRAMINE (CYCLONIET, HEXOGEEN, RDX), GEMENGD MET CYCLOTETRAMEYLEENTETRA-NITRAMINE (OCTOGEEN, HMX), GEDESENSIBILISEERD met ten minste 10 massa-% fleg-matiseermiddel TRINITRORESORCINOL (STYFNINEZUUR), BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water of een RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF RAKETAANDRIJVINGEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading RAKETTEN MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met springlading BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading BOMMEN, BRANDBARE VLOEISTOF BEVATTEND, met springlading DIPICRYLSULFIDE, droog of bevochtigd met minder dan 10 massa-% water BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen BUIZEN, DETONEREND, met veiligheidsvoorzieningen PENTAERYTHRIETTETRANIT-RAAT (PENTAERYTHRITOLTE-TRANITRAAT) (PETN), met ten minste 7 PATRONEN VOOR WAPENS, MET INERT PROJECTIEL of PATRONEN VOOR KLEIN-KALIBERWAPENS PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement PROJECTIELEN, inert, met lichtspoorelement PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden PYROTECHNISCHE VOOR-WERPEN voor technische doel-einden GRONDSTOF VOOR ROOK-ZWAK BUSKRUIT, BEVOCH-TIGD met ten minste 17 massa-% alcohol PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading PROJECTIELEN, met verspreidings-of uitstootlading SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje SPRINGLADINGEN VOOR IN-DUSTRIE¨ LE DOELEINDEN, zonder slagpijpje PATROONHULZEN, MEE-BRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER PATROONHULZEN, MEE-BRANDEND, LEEG, ZONDER ONTSTEKER TORPEDO’S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met of zonder springlading TORPEDO’S MET VLOEIBARE BRANDSTOF, met inerte kop BESTANDDELEN VAN EEN PY-ROTECHNISCHE KETEN, N.E.G. ONTPLOFBARE STOFFEN, ZEER WEINIG GEVOELIG, N.E.G. (STOFFEN, EVI, N.E.G.) CYCLOTRIMETHYLEENTRINITRAMINE (CYCLONIET), (HEXOGEEN),( RDX), GEDESENSIBILISEERD CYCLOTETRAMETHYLEEN-TETRANITRAMINE (OCTO-GEEN), (HMX), GEDESENSIBI-LISEERD ONTPLOFBARE VOORWER-PEN, EXTREEM WEINIG GE-VOELIG (VOORWERPEN, EEI) OLIEPIJPDOORBORINGSAPPARATEN, zonder slagpijpje SLAGPIJPJES, SAMENGE-STELD, NIET ELEKTRISCH GASGENERATOREN (VOOR AIRBAGS), PYROTECHNISCH of AIRBAGMODULES, PYRO-TECHNISCH of 1 AANSPAN-INRICHTINGEN VOOR VEILIG-HEIDSGORDELS, PYROTECHNISCH 1,2-BUTADIEEN, GESTABILI-SEERD of 1,3-BUTADIEEN, GE-STABILISEERD of MENGSELS VAN 1,3- BUTADIEEN EN KOOLWATERSTOFFEN, GE-STABILISEERD, die een damp-spanning bij 70 °C bezitten van niet meer dan 1,1 MPa (11 bar) en een dichtheid bij 50 °C die niet lager mag zijn dan 0,525 kg/l 1-BUTEEN of CIS-2-BUTEEN of TRANS-2-BUTEEN of MENG-SELS VAN BUTENEN KOOLSTOFDIOXIDE (KOOLDI-OXIDE) (KOOLZUUR) MENGSEL VAN ZUURSTOF EN KOOLSTOF-DIOXIDE, SA-MENGEPERST (MENGSEL VAN ZUURSTOF EN KOOLDI-OXIDE, SAMENGE-PERST ) (MENGSEL VAN ZUURSTOF EN KOOLZUUR, SAMENGE-PERST) MENGSEL VAN KOOLSTOFDI-OXIDE EN DISTIKSTOFOXIDE (MENGSEL VAN KOOLDI-OXIDE EN DISTIKSTOFDI-OXIDE) (MENGSEL VAN KOOL-ZUUR EN LACHGAS) KOOLMONOXIDE, SAMENGE-PERST (KOOLSTOFMO-NOXIDE, SAMENGEPERST) 1-CHLOOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOEL-GAS R 124) ETHYLEEN, STERK GE-KOELD, VLOEIBAAR (ETHEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) ETHYLEENOXIDE MET STIK-STOF tot een totale druk van niet meer dan 1 MPa (10 bar) bij 50 °C MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN KOOLSTOFDI-OXIDE (MENGSEL VAN ETHY-LEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 9 %, maar niet meer dan 87 % ethy-leenoxide MESTSTOF, OPLOSSING met niet gebonden ammioniak BRANDBLUSAPPARATEN die een samengeperst of vloeibaar gas bevatten WATERSTOFBROMIDE, WA-TERVRIJ (BROOM-WATERSTOF, WATERVRIJ) WATERSTOFCHLORIDE, WA-TERVRIJ (CHLOORWATER-STOF, WATERVRIJ) CYAANWATERSTOF, GESTA-BILISEERD, met minder dan 3 % water AANSTEKERS of NAVUL-PATRONEN VOOR AANSTE-KERS (voor sigaretten) die een brandbaar gas VLOEIBAAR GEMAAKTE GAS-SEN, niet brandbaar, onder een atmosfeer van stikstof, kool-stofdioxide MENGSEL VAN METHYLACE-TYLEEN EN PROPADIEEN, GESTABILISEERD, zoals mengsel P1 of OLIEGAS, SAMENGEPERST (PETROLEUMGAS, SAMENGEPERST) KOELGAS, N.E.G., zoals meng-sel F1, mengsel F2 of mengsel F3 CHLOORTRIFLUOR-ETHYLEEN, GESTABILISEERD (CHLOORTRIFLUORETHEEN, GESTABILISEERD) LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 3 LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 3 LIJMEN, met brandbare vloeistof (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) LIJMEN, met brandbare vloeistof (niet viskeus) LIJMEN, met brandbare vloeistof (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) LIJMEN, met brandbare vloeistof (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) LIJMEN, met brandbare vloeistof (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (niet viskeus) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) BESCHERMLAK, OPLOSSING (met inbegrip van oppervlakte-behandelingen of lakken, ge-bruikt voor industrie¨le of andere doeleinden, zoals grondlagen voor voertuigkoetswerken, be-kledingen voor tonnen of vaten) (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) ETHYLEENGLYCOL-DIETHYLETHER (1,2-diethoxyethaan) EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (niet viskeus) EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) 3 (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) 3 (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) EXTRACTEN, AROMATISCH, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) 3 (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) ETHANOL (ETHYLALCOHOL) of ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOS-SING) in water met ETHANOL, OPLOSSING (ETHYLALCOHOL, OPLOS-SING) met meer dan 24 volume-% en niet meer dan 70 3 ETHYLEENGLYCOLMONO-ETHYLETHER (2-ethoxyethanol) ETHYLEENGLYCOLMONO-ETHYLETHERACETAAT (2-ethoxyethylacetaat) ETHYLEENGLYCOLMONOME-THYLETHER (2-methoxyethanol) OCTYLALDEHYDEN (ethyl-hexaldehyden) (2-ethylhexaldehyde, 3-ethylhexaldehyde) EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan 3 EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan 3 EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (niet viskeus) EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) EXTRACTEN, SMAAKSTOF-FEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHTE (vlam-punt niet meer dan 61 °C) DIESELOLIE overeenkomstig norm EN 590 :1993 of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHTE met een vlampunt DIESELOLIE of GASOLIE of STOOKOLIE, LICHT (vlampunt hoger dan 61 °C maar niet hoger dan 100 °C ) NITROGLYCERINE, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met niet meer dan 1 % nitroglycerine DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (niet viskeus) DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) DRUKINKT, brandbaar of DRUKINKT-VERWANTE PRO-DUCTEN (waaronder begrepen drukinktverdunners 3 en drukinkt-oplosmiddelen), brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) KETONEN, N.E.G. (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) KETONEN, N.E.G. (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL, MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL, METHYLMETHACRYLAAT, MONOMEER, GESTABILISEERD VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (niet viskeus) VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) VERF (met inbegrip van verf, lakverf, email, beits, schellak-oplossing, vernis, polijstmiddel, vloeibaar plamuur, 3 vloeibare lak-basis) of VERF-VERWANTE PRODUCTEN (met inbegrip van verdunners en oplosmiddelen voor verven) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar 3 PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar 3 PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (niet viskeus) PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) PARFUMERIEPRODUCTEN met brandbare oplosmiddelen (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) RUWE AARDOLIE (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C niet hoger AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G. of AARDOLIEPRODUC-TEN, N.E.G. 1,2-DICHLOORPROPAAN (PROPYLEENDICHLORIDE) HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) HARSOLIE (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) HARSOLIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger 3 HARSOLIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger 3 dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) HARSOLIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) RUBBERSOLUTIE (dampspan-ning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) RUBBERSOLUTIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C 3 RUBBERSOLUTIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C 3 hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) RUBBERSOLUTIE (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C 3 TRIMETHYLAMINE, OPLOS-SING IN WATER, met niet meer dan 50 massa-% trimethylamine TRIMETHYLAMINE, OPLOS-SING IN WATER, met niet meer dan 50 massa-% trimethylamine TRIMETHYLAMINE, OPLOS-SING IN WATER, met niet meer dan 50 massa-% trimethylamine VINYLIDEENCHLORIDE, GE-STABILISEERD (1,1-DICHLOORETHYLEEN, GE-STABILISEERD) HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (niet viskeus) HOUT-CONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 3 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) HOUT-CONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 3 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) HOUT-CONSERVERINGSMIDDELEN, VLOEIBAAR (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus vol-gens 3 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 3 ZIRKONIUM, SUSPENSIE IN EEN BRANDBARE VLOEISTOF AMMONIUMPIKRAAT, BE-VOCHTIGD met ten minste 10 massa-% water DINITROFENOL, BEVOCH-TIGD met ten minste 15 massa-% water DINITROFENOLATEN, BE-VOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water DINITRORESORCINOL, BE-VOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water FILMS MET NITROCELLULO-SEDRAGER, gegelatineerd, met uitzondering van afvalstoffen HAFNIUMPOEDER, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% water NAFTALEEN, RUW of NAFTA-LEEN, GERAFFINEERD NITROGUANIDINE (PIKRIET), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water ZETMEELNITRAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water FOSFORHEPTASULFIDE (P4S7), vrij van witte of gele fosfor FOSFORPENTASULFIDE (P2S5) dat geen witte en gele fosfor bevat FOSFORSESQUISULFIDE (P4S3), vrij van witte of gele fosfor FOSFORTRISULFIDE (P4S6), vrij van witte of gele fosfor TRINITROFENOL, BEVOCH-TIGD met ten minste 30 massa-% water RUBBERAFVAL of RUBBER-RESTEN, onder de vorm van poeder of korrels ZILVERPIKRAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 30 massa-% water NATRIUMDINITRO-o-CRESOLAAT, BEVOCHTIGD met ten minste 15 massa-% water NATRIUMPIKRAMAAT, BE-VOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water TITAANPOEDER, BEVOCH-TIGD met ten minste 25 massa-% water VEZELS GEDRENKT IN ZWAK GENITREERDE NITROCELLU-LOSE, N.E.G. of WEEFSELS, GEDRENKT IN ZWAK GE-NITREERDE NITROCELLU-LOSE, N.E.G. TRINITROBENZEEN, BE-VOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water TRINITROBENZOE¨ ZUUR, BE-VOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water TRINITROTOLUEEN (TNT), BEVOCHTIGD met ten minste 30 massa-% water UREUMNITRAAT, BEVOCH-TIGD met ten minste 20 massa-% water ZIRKONIUMPOEDER, BE-VOCHTIGD met ten minste 25 massa-% water KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong KOOL of ROET, van dierlijke of plantaardige oorsprong VEZELS VAN DIERLIJKE, PLANTAARDIGE of SYNTHE-TISCHE OORSPRONG, door-drenkt met olie, N.E.G. of WEEFSELS VAN DIERLIJKE, PLANTAARDIGE of SYNTHE-TISCHE OORSPRONG, door-drenkt met olie, N.E.G. IJZEROXIDE, AFGEWERKT of IJZERSPONS, AFGEWERKT, afkomstig van de lichtgaszuivering METAALKATALYSATOR, BE-VOCHTIGD met een zichtbare overmaat vloeistof PAPIER, BEHANDELD MET ONVERZADIGDE OLIE¨ N, on-volledig gedroogd (met inbegrip van FOSFOR, WIT, ONDER WATER of FOSFOR, GEEL, ONDER WATER of FOSFOR, WIT, IN OPLOSSING of 4.2 KALIUMSULFIDE, WATERVRIJ of KALIUMSULFIDE met minder dan 30 % kristalwater PYROFOOR METAAL, N.E.G. of PYROFORE LEGERING, N.E.G. NATRIUMSULFIDE, WATER-VRIJ of NATRIUMSULFIDE met minder dan 30 % kristalwater OLIEZAADKOEKEN met meer dan 1,5 massa-% olie en niet meer dan 11 massa-% vocht DISPERSIE VAN AARDALKALI-METALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN CALCIUMCYAANAMIDE met meer dan 0,1 massa-% calcium-carbide FERROSILICIUM met ten min-ste 30 massa-% en minder dan 90 massa-% silicium METAALHYDRIDEN, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. METAALHYDRIDEN, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. MAGNESIUMPOEDER of POE-DER VAN MAGNESIUM-LEGERINGEN MAGNESIUMPOEDER of POE-DER VAN MAGNESIUM-LEGERINGEN MAGNESIUMPOEDER of POE-DER VAN MAGNESIUM-LEGERINGEN LEGERING VAN ALKALIMETA-LEN, VLOEIBAAR, N.E.G. CHROOMTRIOXIDE, WATER-VRIJ (chroomzuur, vast) LITHIUMHYPOCHLORIET, DROOG of LITHIUM-HYPOCHLORIET, MENGSEL KALIUMNITRAAT EN NATRIUMNITRIET, MENGSEL NATRIUMNITRAAT EN KA-LIUMNITRAAT, MENGSEL ZIRKONIUMPIKRAMAAT, BE-VOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water ALKALOI¨DEN, VAST, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VAST, N.E.G. ALKALOI¨DEN, VAST, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VAST, N.E.G. ALKALOI¨DEN, VAST, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VAST, N.E.G. ANORGANISCHE ANTIMOON-VERBINDING, VAST, N.E.G. ARSEENVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G., anorganisch (ar-senaten, arsenieten en arseen-sulfiden) ARSEENVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G., anorganisch (ar-senaten, arsenieten en arseen-sulfiden) ARSEENVERBINDING, VLOEI-BAAR, N.E.G., anorganisch (ar-senaten, arsenieten en arseen-sulfiden) ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch (arsenaten, arsenieten en arseensulfiden) ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch (arsenaten, arsenieten en arseensulfiden) ARSEENVERBINDING, VAST, N.E.G., anorganisch (arsenaten, arsenieten en arseensulfiden) 6.1 BARIUMAZIDE, BEVOCHTIGD met ten minste 50 massa-% water CALCIUMARSENAAT EN CAL-CIUMARSENIET, MENGSEL, VAST CHLOORPIKRINE EN ME-THYLBROMIDE, MENGSEL CHLOORPIKRINE EN ME-THYLCHLORIDE, MENGSEL CHLOORCYAAN, GESTABILI-SEERD (CYAANCHLORIDE, GESTABILISEERD) KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR, KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR, KLEURSTOF, VLOEIBAAR, GIFTIG, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR, MENGSEL VAN HEXAETHYL-TETRAFOSFAAT EN SAMEN-GEPERST GAS CYAANWATERSTOF, OPLOS-SING IN WATER (CYAANWATERSTOFZUUR), met niet meer dan 20 % CYAANWATERSTOF, GESTA-BILISEERD, met minder dan 3 % water en geabsorbeerd door een inerte METHYLBROMIDE EN ETHY-LEENDIBROMIDE, MENGSEL, VLOEIBAAR ANTIKLOPMENGSEL VOOR MOTORBRANDSTOFFEN, (tetrae¨thyllood, tetramethyllood) NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. of NICOTINE-PREPARAAT, VAST, N.E.G. NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. of NICOTINE-PREPARAAT, VAST, N.E.G. NICOTINEVERBINDING, VAST, N.E.G. of NICOTINE-PREPARAAT, VAST, N.E.G. NICOTINEHYDROCHLORIDE, vloeibaar of NICOTINEHY-DROCHLORIDE, OPLOSSING STIKSTOFMONOXIDE, SA-MENGEPERST, (STIKSTO-FOXIDE, SAMENGEPERST) TRAANGASINGREDIE¨ NT, VLOEIBAAR, N.E.G. TRAANGASINGREDIE¨ NT, VLOEIBAAR, N.E.G. 1,1,2,2TETRACHLOORETHAAN (acetyleentetrachloride) ZINKARSENAAT of ZINKARSE-NIET of ZINKARSENAAT EN ZINKARSENIET, MENGSEL AMMONIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE, VAST (ammonium-bifluoride, vast) CALCIUMHYPOCHLORIET, DROOG of CALCIUM-HYPOCHLORIET, DROOG, MENGSEL, met meer dan 39 5.1 O2 II % actief chloor (8,8 % actieve zuur-stof), CHLOORSULFONZUUR met of zonder zwaveltrioxide CHROOM(III)FLUORIDE, VAST (chroomtrifluoride, vast) CHROOM(III)FLUORIDE, OP-LOSSING (chroomtrifluoride, op-lossing) CHROOM(III)FLUORIDE, OP-LOSSING (chroomtrifluoride, op-lossing) IJZER(III)CHLORIDE, WATER-VRIJ (ijzertrichloride, watervrij) VULLINGEN VOOR BRAND-BLUSSERS, bijtende vloeistof MENGSEL VAN FLUORWATERSTOFZUUR EN ZWAVELZUUR FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 85 % fluorwaterstof FLUORWATERSTOFZUUR, met meer dan 60 % maar niet meer dan 85 % fluorwaterstof FLUORWATERSTOFZUUR, met niet meer dan 60 % fluorwaterstof NITREERZUURMENGSEL met meer dan 50 % salpeterzuur NITREERZUURMENGSEL met niet meer dan 50 % salpeterzuur PERCHLOORZUUR, met niet meer dan 50 massa-% zuur KALIUMWATERSTOFDIFLUO-RIDE (kaliumbifluoride) KALIUMHYDROXIDE, VAST (caustische potas) NATRIUMHYDROXIDE, VAST (caustische soda) NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING (natronloog) NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING (natronloog) NITREERZUURMENGSEL, AF-GEWERKT, met meer dan 50 % salpeterzuur NITREERZUURMENGSEL, AF-GEWERKT, met niet meer dan 50 % salpeterzuur ZWAVELTRIOXIDE, GESTABI-LISEERD (zwavelzuuranhy-dride, gestabiliseerd) KALIUMSULFIDE, GEHYDRA-TEERD met ten minste 30 % kristalwater NATRIUMSULFIDE, GEHY-DRATEERD met ten minste 30 % kristalwater CALCIUM, PYROFOOR of CALCIUMLEGERINGEN, PYROFOOR BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of 3 BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of 3 BRANDSTOF VOOR STRAAL-VLIEGTUIGEN (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 3 HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 3 HARS, OPLOSSING, brandbaar (dampspanning bij 50 °C niet ho-ger dan 110 kPa) HARS, OPLOSSING, brandbaar (niet viskeus) HARS, OPLOSSING, brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) HARS, OPLOSSING, brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) HARS, OPLOSSING, brandbaar (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) MAGNESIUM of MAGNESIUM-LEGERINGEN met meer dan 50 % magnesium, korrels, re-pen, draaisels PERCHLOORZUUR met meer dan 50 massa-% maar niet meer dan 72 massa-% zuur DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, BIJTEND, N.E.G. DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, BIJTEND, N.E.G. DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, BIJTEND, N.E.G. NATRONKALK, met meer dan 4 % natriumhydroxide MENGSEL VAN METHYL-CHLORIDE EN DICHLOORME-THAAN DIBROOMDIFLUORMETHAAN (difluordibroommethaan) 9 AMMONIUMNITRAAT dat niet meer dan 0,2 % brandbare stof-fen bevat (inclusief om het even welke organische stof, berekend als koolstof), met uitzondering van elke andere stof VEILIGHEIDSLUCIFERS (voor strijkvlak) in boekjes of doosjes MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN KOOL-STOFDI-OXIDE (MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN KOOL-DIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOL-ZUUR), met niet meer dan 9 % ethyleenoxide SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G. 1,2-DICHLOOR-1,1,2,2-TETRAFLUORETHAAN (KOEL-GAS R 114) 1,1-DIFLUORETHYLEEN (1,1-DIFLUORETHEEN) (KOEL-GAS R 1132A) ETHYLEEN, SAMENGEPERST (ETHEEN, SAMENGEPERST) MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G. MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G., zoals mengsel A, A01, A02, 2 METHAAN, SAMENGEPERST of AARDGAS, SAMENGE-PERST, met hoog methaan-gehalte METHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR of AARDGAS, STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR, met hoog MENGSEL VAN CHLOORDI-FLUORMETHAAN EN CHLOORPENTAFLUORET-HAAN (KOELGAS R 502), met een vast kookpunt, dat ca. 49 % chloordifluormethaan bevat BROOMCHLOORDIFLUORMETHAAN (KOELGAS R 12B1) MENGSEL VAN STIKSTOFMO-NOXIDE EN DISTIKSTOFTE-TROXIDE (MENGSEL VAN MENGSEL VAN EDELGASSEN EN ZUURSTOF, SAMENGEPERST MENGSEL VAN EDELGASSEN EN STIKSTOF, SAMENGEPERST TETRAFLUORMETHAAN, SA-MENGEPERST (KOELGAS R 14, SAMENGEPERST) 1-CHLOOR-2,2,2TRIFLUORETHAAN (KOELGAS R 133A) ALCOHOLEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) ALCOHOLEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) ALDEHYDEN, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 3 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 3 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (niet viskeus) BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs) (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs) (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs) (niet TEER, VLOEIBAAR (met inbe-grip van de bindmiddelen voor wegen en de bitumineuze cut backs) (met een vlampunt lager dan 23 °C en viskeus volgens 2.2.3.1.4) CELLULOID in blokken, staven, rollen, bladen, buizen, enz. (met uitzondering van afvalstoffen) METAALALKYLEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. of ME-TAALARYLEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. 4.2 KUNSTSTOFFEN OP BASIS VAN NITROCELLULOSE, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G. ZIRKONIUM, DROOG, onder de vorm van platen, repen of draad (dunner dan 18 m) WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, met ten minste 20 % en niet meer dan 60 % waterstofperoxide (zo nodig gestabiliseerd) WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, GESTA-BILISEERD, met meer dan 60 % en niet meer WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, GESTA-BILISEERD, met meer dan 70 % MUNITIE, GIFTIG, NIET ONT-PLOFBAAR, zonder verspreidingslading of uitstoot-lading en zonder ontsteker MUNITIE, TRAAN-VERWEKKEND, NIET ONT-PLOFBAAR, zonder verspreidingslading of uitstoot-lading en ROOKBOMMEN, NIET ONT-PLOFBAAR, die een bijtende vloeistof bevatten, zonder ont-steker HYDRAZINEHYDRAAT of HYD-RAZINE, OPLOSSING IN WA-TER met ten minste 37 massa-% en niet meer 8 SALPETERZUUR, met uitzon-dering van roodrokend salpeter-zuur, met meer dan 70 % zuur SALPETERZUUR, met uitzon-dering van roodrokend salpeter-zuur, met niet meer dan 70 % zuur MENGSEL VAN WATERSTOF EN METHAAN, SAMENGEPERST RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar RECIPIENTEN, KLEIN, MET GAS (GASPATRONEN), zonder aftapinrichting, niet hervulbaar METHYLISOBUTYLCARBINOL (methylamylalcohol) STYREEN MONOMEER, GE-STABILISEERD (vinylbenzeen, monomeer, gestabiliseerd) NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110kPa) NITROCELLULOSE, OPLOS-SING, BRANDBAAR, die niet meer dan 55 % nitrocellulose met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa bevat AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A1 AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A2 AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A3 AMMONIUMNITRAAT-HOUDENDE MESTSTOFFEN, type A4 AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een densiteit bij 15 °C lager dan 0,880, die meer dan 35 % maar niet 2 CHLOORWATERSTOF, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLDIOXIDE, STERK GE-KOELD, VLOEIBAAR) 2 HEXAFLUORETHAAN, SA-MENGEPERST (KOELGAS R 116, SAMENGEPERST) WATERSTOFJODIDE, WATER-VRIJ (JOODWATERSTOF, WA-TERVRIJ) DISTIKSTOFOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (LACHGAS, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) SELEENWATERSTOF, WATER-VRIJ (WATERSTOFSELENIDE, WATERVRIJ) SILICIUMWATERSTOF, SA-MENGEPERST (SILAAN, SA-MENGEPERST) ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G. ISOCYANATEN, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYANAAT, OPLOSSING, GIFTIG, N.E.G. CALCIUMHYPOCHLORIET, MENGSEL, DROOG, met meer dan 10 % en niet meer dan 39 % actief chloor. FORMALDEHYDE, OPLOS-SING, met ten minste 25 % for-maldehyde MANEB (mangaan-ethyleen-1,2-bis-dithiocarbamaat) of MANEB-PREPARATEN met ten minste 60 massa-% 4.2 EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen ASBEST, BLAUW (crocidoliet) of ASBEST, BRUIN (amosiet, mysoriet) FTAALZUURANHYDRIDE met meer dan 0,05 % maleı¨nezuuranhydride 8 OLIEZAADKOEKEN met niet meer dan 1,5 massa-% olie en niet meer dan 11 massa-% vocht BENZOTRICHLORIDE (trichloormethylbenzeen) BICYCLO-[2,2,1]-HEPTADIEEN-2,5, GESTABILI-SEERD (NORBORNADIEEN-2,5, GESTABILISEERD) N,N-DIMETHYLPROPYLAMINE (dimethyl-N-propylamine) 3,3’-IMINOBISPROPYLAMINE (dipropyleentriamine) ETHYLAMINE, OPLOSSING IN WATER, met ten minste 50 massa-% en niet meer dan 70 massa-% ISOFORONDIISOCYANAAT (3-isocyanatomethyl-3,5,5trimethylcyclohexylisocyanaat) NATRIUM-WATERSTOFSULFIDE met minder dan 25 % kristalwater TRIMETHYLHEXAMETHYLEENDIISOCYA NAAT en de isomere mengsels BROOMTRIFLUORETHYLEEN (BROOMTRIFLUORETHEEN) AMMONIUMNITRAAT, VLOEI-BAAR, warme geconcentreerde oplossing met een concentratie van meer dan 5.1 O1 ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) TRIMETHYLACETYLCHLORIDE (pivaloylchloride) NATRIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE (natriumbifluoride) TITAANTRICHLORIDE, PYRO-FOOR of TITAANTRI-CHLORIDE, MENGSELS, PY-ROFOOR FOSFOR, WIT, GESMOLTEN of FOSFOR, GEEL, GESMOLTEN DICHLOORISOCYANUUR-ZUUR, DROOG of DICHLOOR-ISOCYANUURZURE ZOUTEN FENYLACETONITRIL, VLOEI-BAAR (benzylcyanide) ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYA-NAAT, OPLOSSING, BRAND-BAAR, GIFTIG, ISOCYANATEN, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. of ISOCYA-NAAT, OPLOSSING, BRAND-BAAR, GIFTIG, ETHANOLAMINE of ETHANO-LAMINE, OPLOSSING TRIS-(1-AZIRIDINYL)FOSFINEOXIDE, OPLOSSING TRIS-(1-AZIRIDINYL)FOSFINEOXIDE, OPLOSSING TETRABROOMETHAAN (acetyleentetrabromide) AMMONIUMWATERSTOF-SULFAAT (ammoniumbisulfaat) KALIUMWATERSTOFSULFAAT (kaliumbisulfaat) 1-CHLOOR-1,1DIFLUORETHAAN (KOELGAS R 142B) NITROCELLULOSE met ten minste 25 massa-% water NITROCELLULOSE MET ten minste 25 massa-% ALCOHOL en met een stikstofgehalte van niet meer dan NITROCELLULOSE, MENG-SEL, met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge massa, MET 4.1 D of ZONDER PLASTI-FICEERMIDDEL, MET of ZONDER PIGMENT 3-METHYL-1-BUTEEN (isoamyleen-1) (isopropylethyleen) TRICRESYLFOSFAAT met meer dan 3 % van het orthoisomeer ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met meer dan 5 % vrij zwavelzuur ALKYLSULFONZUREN, VLOEI-BAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met meer dan 5 % vrij zwavel- 8 ALKYLSULFONZUREN, VAST of ARYLSULFONZUREN, VAST, met niet meer dan 5 % vrij zwavelzuur ALKYLSULFONZUREN, VLOEI-BAAR of ARYLSULFONZUREN, VLOEIBAAR, met niet meer dan 5 % vrij ASBEST, WIT (chrysotiel, acti-noliet, anthofylliet, tremoliet) CHLOORTRIFLUORMETHAAN EN TRIFLUORMETHAAN, AZEOTROPISCH MENGSEL, dat ca. 60 % chloortrifluor-met-haan bevat (KOELGAS R 503) MENGSEL VAN KOOLMO-NOXIDE EN WATERSTOF, SA-MENGEPERST (MENGSEL VAN KOOLSTOFMONOXIDE EN WATERSTOF, SAMENGE-PERST) (synthesegas, water-gas, Fischer-Tropsch-gas) DICHLOORDIFLUORMET-HAAN EN 1,1-DIFLUORETHAAN, AZEOT-ROPISCH MENGSEL, dat ca. 74 % dichloordifluormethaan be-vat (KOELGAS R 500) BOORTRIFLUORIDE-DIETHYLETHERAAT (boortrifluoride-ether-complex) METHYLORTHOSILICAAT (tetramethoxysilaan) VUURAANMAKERS (VAST), gedrenkt in brandbare vloeistoffen CHLOORZUUR, OPLOSSING IN WATER met niet meer dan 10 % chloorzuur AMMONIAK, OPLOSSING in water, met een densiteit bij 15 °C tussen 0,880 en 0,957 en met meer dan 10 % 8 WATERSTOFSULFIETEN, OP-LOSSING IN WATER, N.E.G. TETRAHYDROFTAAL-ZUURANHYDRIDEN met meer dan 0,05 % maleı¨nezuuranhy-dride AMINEN, BRANDBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. AMINEN, BRANDBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. AMINEN, BRANDBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, BRANDBAAR, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. AMINEN, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. BARIUMHYPOCHLORIET, met meer dan 22 % actief chloor CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. 1,3-DICHLOORPROPANOL-2 (alfa-dichloorhydrine) PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23 3 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23 3 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23 °C PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, BRAND-BAAR, GIFTIG, met een vlam-punt lager dan 23 °C PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VAST, GIFTIG PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 3 PESTICIDE, BIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 3 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt 3 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt 3 4-THIAPENTANAL (3methylmercaptopropionaldehyde) PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager 3 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager 3 ORGANISCHE TINVERBIN-DING, VLOEIBAAR, N.E.G. ORGANISCHE TINVERBIN-DING, VLOEIBAAR, N.E.G. ORGANISCHE TINVERBIN-DING, VLOEIBAAR, N.E.G. IJSAZIJN of AZIJNZUUR, OP-LOSSING met meer dan 80 massa-% zuur AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 50 massa-% en niet meer dan 80 massa-% zuur AZIJNZUUR, OPLOSSING, met meer dan 10 massa-%, maar minder dan 50 massa-% zuur BOORSPANEN, FREES-SPANEN OF DRAAISPANEN VAN FERROMETALEN in een voor zelfverhitting BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), NAT, GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), NAT, GEVULD MET AL-KALISCHE ELEKTROLYT ZWAVELZUUR met niet meer dan 51 % zuur of ACCUMULATORVLOEISTOF, ZUUR ACCUMULATORVLOEISTOF, ALKALISCH (ELEKTROLYT VOOR BATTERIJEN, ALKALISCH) BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), NAT, VAN HET GESLO-TEN TYPE KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR, KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR, KLEURSTOF, VLOEIBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. of TUSSEN-PRODUCT VOOR KLEUR-STOF, VLOEIBAAR, INFECTUEUZE STOF, GE-VAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GE-VAARLIJK VOOR INFECTUEUZE STOF, GE-VAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GE-VAARLIJK VOOR AMMONIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE, OPLOSSING (am-moniumbifluoride, oplossing) AMMONIUMWATERSTOFDI-FLUORIDE, OPLOSSING (am-moniumbifluoride, oplossing) WATERSTOFSULFATEN, OP-LOSSING IN WATER (bisulfa-ten, oplossing in water) WATERSTOFSULFATEN, OP-LOSSING IN WATER (bisulfa-ten, oplossing in water) DIPICRYLSULFIDE, BEVOCH-TIGD met ten minste 10 massa-% water KOELMACHINES die een niet brandbaar en niet giftig vloeibaar gas of een ammoniak-oplossing (UN-nummer 2 ZIRKONIUM, DROOG, onder de vorm van platen, repen of draad (dunner dan 254 m maar niet dunner dan 18 4.1 F3 TITAANSPONS, GRANULAAT of TITAANSPONS, POEDER CALCIUMHYPOCHLORIET, GEHYDRATEERD of CALCIUM-HYPOCHLORIET, GEHYDRA-TEERD, MENGSEL, met ten minste 5,5 % en niet meer dan 10 % water INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK 6.2 I2 INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK 6.2 I2 PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C PESTICIDE, VLOEIBAAR, GIF-TIG, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 23 °C CHLOORFENOLATEN, VLOEI-BAAR of FENOLATEN, VLOEI-BAAR CHLOORFENOLATEN, VAST of FENOLATEN, VAST ISOSORBIDEDINITRAAT, MENGSEL met ten minste 60 % lactose, mannose, zetmeel of RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO -LEGE VERPAKKING RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO-INDUSTRIE¨ LE VOORWERPEN VAN NATUURLIJK URANIUM of VAN VERARMD URANIUM of VAN NATUURLIJK THORIUM RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO-BEPERKTE HOEVEELHEID STOF RADIOACTIEVE STOFFEN, VRIJGESTELD COLLO-INSTRUMENTEN of INDUS-TRIE¨ LE VOORWERPEN RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-I), niet splijt-baar of splijtbaar, RADIOACTIEVE STOFFEN, VOORWERPEN MET BESMET-TING AAN HET OPPERVLAK (SCO-I of SCO- II), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE A, niet in spe-ciale toestand, niet splijtbaar of splijtbaar, RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE B(U), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIEVE STOFFEN, IN COLLI VAN TYPE B (M), niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GROND VAN EEN SPECIALE REGELING, niet splijtbaar of BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. 9-FOSFABICYCLONONANEN (CYCLOOCTADIEENFOSFINEN) NATRIUM-WATERSTOFSULFIDE, GEHY-DRATEERD met ten minste 25 % kristalwater MAGNESIUMKORRELS, GE-COAT, met een korrelgrootte van ten minste 149 m 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITROm-XYLEEN (MUSKUSXYLEEN) MANEB (mangaan-ethyleen-1,2-bis-dithiocarbamaat), GE-STABILISEERD tegen zelf-verhitting of MANEB- PREPARATEN, GESTABILISEERD tegen zelf-verhitting RICINUSZAAD of RICINUS-MEEL of RICINUSKOEKEN of RICINUSVLOKKEN RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN, URANIUMHEXAFLUORIDE, niet splijtbaar of splijtbaar, vrijgesteld ETHYLEENOXIDE EN PROPY-LEENOXIDE, MENGSEL, met niet meer dan 30 % ethyleen-oxide WATERSTOFPEROXIDE, OP-LOSSING IN WATER, met ten minste8%en minder dan 20 % waterstofperoxide (zo nodig ge-stabiliseerd) CHLOORSILANEN, BRAND-BAAR, BIJTEND, N.E.G. CHLOORSILANEN, BIJTEND, BRANDBAAR, N.E.G. CHLOORSILANEN, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. REDDINGSMIDDELEN, AUTO-MATISCH OPBLAASBAAR PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 6.1 PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 6.1 PESTICIDE, CARBAMAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 6.1 PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, ARSEEN-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE CHLOORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of 6.1 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of 6.1 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of 6.1 PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, TRIAZINEVERBIN-DING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of hoger 6.1 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of hoger 6.1 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlam-punt gelijk aan of hoger 6.1 PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, THIOCARBA-MAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, KOPER-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger 6.1 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger 6.1 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger 6.1 PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, KWIK-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, MET GESUBSTI-TUEERD NITROFENOL, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan 6.1 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan 6.1 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan 6.1 PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, PIPYRIDILIUM-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt 6.1 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt 6.1 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt 6.1 PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE FOSFORVERBINDING, VLOEI-BAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1 PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, ORGANISCHE TINVERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G., met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 3 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 3 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of 6.1 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of 6.1 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk aan of 6.1 PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VAST, GIFTIG PESTICIDE, CUMARINE-VERBINDING, VAST, GIFTIG BATTERIJEN (ACCUMULATO-REN), DROOG, MET VAST KA-LIUMHYDROXIDE METAALALKYLHALOGENI-DEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. of METAALARYLHALO-GENIDEN, METAALALKYLHYDRIDEN, REACTIEF MET WATER, N.E.G. of METAALARYLHYDRI-DEN, REACTIEF NITROGLYCERINE, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met meer dan 1 % maar niet meer dan 5 % nitroglycerine ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 volume-% alcohol ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 24 volume-% en niet meer dan 70 volume-% alcohol VERF (met inbegrip van verven, lakverven, emails, beitsen, schellakoplossingen, vernissen, polijstmiddelen, vloeibare pla-muren, vloeibare lakbasissen) of VERF-VERWANTE PRODUC-TEN (met inbegrip van fverdun-ners en oplosmiddelen voor ver-ven) VERF (met inbegrip van verven, lakverven, emails, beitsen, schellakoplossingen, vernissen, polijstmiddelen, vloeibare pla-muren, vloeibare lakbasissen) of VERF-VERWANTE PRODUC-TEN (met inbegrip van fverdun-ners en oplosmiddelen voor ver-ven) MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN DICHLOOR-DIFLUORMETHAAN, met niet meer dan 12,5 % MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. of MERCAPTANEN, MENGSEL, REDDINGSMIDDELEN, NIET AUTOMATISCH OPBLAAS-BAAR, die met gevaarlijke stof-fen of voorwerpen ISOCYANATEN, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. of ISO-CYANAAT, OPLOSSING, GIF-TIG, BRANDBAAR, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. LITHIUMBATTERIJEN IN APPA-RATUUR of LITHIUM-BATTERIJEN, VERPAKT MET APPARATUUR BIJTENDE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. BIJTENDE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G. BIJTENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G. BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. BIJTENDE VASTE STOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G. OXIDERENDE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR, N.E.G. ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VLOEIBAAR ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VLOEIBAAR ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VLOEIBAAR ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VLOEIBAAR ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE B, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE C, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE D, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE E, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VLOEIBAAR, MET TEMPERATUURBEHEERSING ORGANISCH PEROXIDE VAN TYPE F, VAST, MET TEMPERATUURBEHEERSING OXIDERENDE VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, N.E.G. GIFTIGE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. GIFTIGE VLOEISTOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. GIFTIGE VASTE STOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. GIFTIGE VASTE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. GIFTIGE VASTE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE STOF, OXIDEREND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G. VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G. VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G. VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G. VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G. VLOEISTOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BIJTEND, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, BRANDBAAR, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, OXIDEREND, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, GIFTIG, N.E.G. VASTE STOF, MET WATER REACTIEF, VOOR ZELF-VERHITTING VATBAAR, N.E.G. TRIFLUORMETHAAN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR OXIDERENDE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G. MENGSEL VAN ETHYLEEN, ACETYLEEN EN PROPYLEEN, STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR (MENGSEL 2 VAN ETHEEN, ACETYLEEN EN PROPEEN, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR), dat ten minste 71,5 % ethyleen bevat, niet meer dan 22,5 % acetyleen en niet meer dan 6 % propyleen ALKALOI¨DEN, VLOEIBAAR, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G. ALKALOI¨DEN, VLOEIBAAR, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G. ALKALOI¨DEN, VLOEIBAAR, N.E.G. of ALKALOI¨DEZOUTEN, VLOEIBAAR, N.E.G. ANORGANISCHE ANTIMOON-VERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, GIFTIG, N.E.G. DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, GIFTIG, N.E.G. DESINFECTIEMIDDEL, VLOEI-BAAR, GIFTIG, N.E.G. KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, GIFTIG, N.E.G NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VLOEI-BAAR, N.E.G. NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VLOEI-BAAR, N.E.G. NICOTINEVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G. of NICOTINEPREPARAAT, VLOEI-BAAR, N.E.G. ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de C2 tot C12 homologen) KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJ-TEND, KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJ-TEND, KLEURSTOF, VAST, BIJTEND, N.E.G. of TUSSENPRODUCT VOOR KLEURSTOF, VAST, BIJ-TEND, WATERSTOFPEROXIDE EN PEROXYAZIJNZUUR, MENG-SEL, GESTABILISEERD met zu(u)r(en), water APPARATEN, KLEIN, MET KOOLWATER-STOFGAS of NAVULPATRONEN MET KOOLWATERSTOFGAS 2 VOOR KLEINE APPARATEN, met aftapinrichting POLYHALOGEENBIFENYLEN, VLOEIBAAR of POLYHALO-GEENTERFENYLEN, VLOEI-BAAR POLYHALOGEENBIFENYLEN, VAST of POLYHALOGEENTER-FENYLEN, VAST VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, OXIDEREND, N.E.G. 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN (KOELGAS R 134a) VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, BRANDBAAR, N.E.G. VOORWERPEN ONDER PNEUMATISCHE DRUK of VOORWERPEN ONDER HY-DRAULISCHE DRUK (die 2 BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AG-GREGAAT VOOR VLIEGTUI-GEN (die een mengsel 3 van me-thylhydrazine en watervrije hydrazine bevat) (M86 brand-stof) Verbrandingsmotoren, ook in-dien ingebouwd in machines of voertuigen GASMONSTER, DRUKLOOS, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G., niet sterk gekoeld vloeibaar GASMONSTER, DRUKLOOS, GIFTIG, N.E.G., niet sterk ge-koeld vloeibaar BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJ-PRODUCTEN VAN HET OM-SMELTEN VAN BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJ-PRODUCTEN VAN HET OM-SMELTEN VAN Voertuig met accuvoeding of ap-paraat met accuvoeding TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR, N.E.G. TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR, N.E.G. TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VLOEIBAAR, N.E.G. TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G. TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G. TOXINEN, GEWONNEN UIT LEVENDE ORGANISMEN, VAST, N.E.G. VASTE STOFFEN of mengsels van vaste stoffen (zoals prepara-ten en afvalstoffen), DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN met een vlampunt van niet meer dan 61 °C BEVATTEN, N.E.G. BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G. BRANDBARE ORGANISCHE VASTE STOF, GESMOLTEN, N.E.G. BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. BRANDBARE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. BRANDBARE METAALZOU-TEN VAN ORGANISCHE VER-BINDINGEN, N.E.G. BRANDBARE METAALZOU-TEN VAN ORGANISCHE VER-BINDINGEN, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, GIFTIG, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, GIFTIG, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, BIJTEND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE VLOEI-STOF, BIJTEND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR METAALPOEDER, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BAAR METAALPOEDER, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, GIFTIG, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. PYROFORE ANORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G. PYROFORE METAAL-ORGANISCHE VERBINDING, REACTIEF MET WATER, N.E.G., vloeibaar PYROFORE METAAL-ORGANISCHE VERBINDING, REACTIEF MET WATER, N.E.G., vast ALCOHOLATEN VAN AARDAL-KALIMETALEN, N.E.G. ALCOHOLATEN VAN AARDAL-KALIMETALEN, N.E.G. ALCOHOLATEN VAN ALKALI-METALEN, VOOR ZELF-VERHITTING VATBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. ALCOHOLATEN VAN ALKALI-METALEN, VOOR ZELF-VERHITTING VATBAAR, BIJ-TEND, N.E.G. METAALORGANISCHE VER-BINDING, REACTIEF MET WA-TER, BRANDBAAR, N.E.G. of METAALORGANISCHE VER-BINDING, OPLOSSING, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. of METAALORGANISCHE VER-BINDING, DISPERSIE, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. METAALORGANISCHE VER-BINDING, REACTIEF MET WA-TER, BRANDBAAR, N.E.G. of METAALORGANISCHE VER-BINDING, OPLOSSING, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. of METAALORGANISCHE VER-BINDING, DISPERSIE, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. METAALORGANISCHE VER-BINDING, REACTIEF MET WA-TER, BRANDBAAR, N.E.G. of METAALORGANISCHE VER-BINDING, OPLOSSING, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. of METAALORGANISCHE VER-BINDING, DISPERSIE, REAC-TIEF MET WATER, BRAND-BAAR, N.E.G. METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, N.E.G. METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. METALLISCHE STOF, REAC-TIEF MET WATER, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. ANORGANISCHE CHLORA-TEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE CHLORA-TEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE PERCHLO-RATEN, OPLOSSING IN WA-TER, N.E.G. ANORGANISCHE PERCHLO-RATEN, OPLOSSING IN WA-TER, N.E.G. ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE BROMATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE PERMANGA-NATEN, OPLOSSING IN WA-TER, N.E.G. ANORGANISCHE PER-SULFATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE NITRATEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ANORGANISCHE NITRIETEN, OPLOSSING IN WATER, N.E.G. ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE B, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE B, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE C, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE C, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE D, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE D, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE E, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE E, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VLOEI-STOF VAN TYPE F, MET TEMPERATUURBEHEERSING ZELFONTLEDENDE VASTE STOF VAN TYPE F, MET TEMPERATUURBEHEERSING VASTE STOFFEN DIE GIFTIGE VLOEISTOF BEVATTEN, N.E.G. VASTE STOFFEN DIE BIJ-TENDE VLOEISTOF BEVAT-TEN, N.E.G. GENETISCH GEMODIFI-CEERDE MICRO-ORGANIS-MEN MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. MEDICAMENT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, N.E.G. DINATRIUMTRIOXOSILICAAT (NATRIUMMETASILICAAT) VERWARMDE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een vlampunt hoger dan 61 °C, bij een temperatuur 3 die ten minste gelijk is aan haar vlampunt VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G. (met inbegrip van ge-smolten metaal, gesmolten zout, enz.) bij een temperatuur van ten minste 100 °C en, voor deze die een vlampunt bezitten, bij een temperatuur beneden hun vlam-punt VERWARMDE VASTE STOF, N.E.G., bij een temperatuur van ten minste 240 °C. AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. AMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. of POLYAMINEN, VAST, BIJTEND, N.E.G. BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VASTE STOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ANORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE ZURE ORGANI-SCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ANOR-GANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VLOEISTOF, N.E.G. BIJTENDE BASISCHE ORGA-NISCHE VLOEISTOF, N.E.G. GASGENERATOREN VOOR AIRBAGS, pyrotechnisch of AIR-BAGMODULES, pyrotechnisch of AANSPANINRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDSGOR-DELS, pyrotechnisch MEMBRAANFILTERS UIT NITROCELLULOSE met een stikstofgehalte van niet meer dan 12,6 % in de droge 4.1 F1 ALCOHOLATEN, OPLOSSING in alcohol, N.E.G. CHLOORFORMIATEN, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vloeibaar ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vloeibaar ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vloeibaar ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vast ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vast ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, N.E.G., vast ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, BRAND-BAAR, N.E.G. ORGANISCHE FOSFOR-VERBINDING, GIFTIG, BRAND-BAAR, N.E.G. ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vloeibaar ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vloeibaar ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vloeibaar ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vast ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vast ORGANISCHE ARSEEN-VERBINDING, N.E.G., vast METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vloei-baar METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vloei-baar METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vloei-baar METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vast METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vast METAALORGANISCHE VER-BINDING, GIFTIG, N.E.G., vast BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ANORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. GIFTIGE ANORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G. ZIEKENHUISAFVAL, ONGE-SPECIFICEERD, N.E.G. HYDRAZINE, OPLOSSING IN WATER, met niet meer dan 37 massa-% hydrazine CYAANWATERSTOF, OPLOS-SING IN ALCOHOL, met niet meer dan 45 % cyaanwaterstof KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 175 kPa) KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan 3 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan 3 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (damp-spanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN CHLOORTETRA-FLUORETHAAN, dat niet meer dan 8,8 % MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN PENTAFLUORET-HAAN, dat niet meer dan 7,9 % ethyleenoxide MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN TETRAFLUOR-ETHAAN, dat niet meer dan 5,6 % ethyleenoxide MENGSEL VAN ETHYLEEN-OXIDE EN KOOLSTOFDI-OXIDE (MENGSEL VAN ETHY-LEENOXIDE EN KOOLDIOXIDE) (MENGSEL VAN ETHYLEENOXIDE EN KOOLZUUR) met meer dan 87 % ethyleenoxide BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. BIJTENDE VLOEISTOF, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, N.E.G. SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, OXIDEREND, N.E.G. SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, BIJTEND, N.E.G. SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. SAMENGEPERST GAS, GIF-TIG, OXIDEREND, BIJTEND, N.E.G. VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, N.E.G. VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, BIJTEND, N.E.G. VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFIG, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, GIFTIG, OXIDEREND, BIJ-TEND, N.E.G. STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR GAS, OXIDEREND, N.E.G. STERK GEKOELD, VLOEI-BAAR GAS, BRANDBAAR N.E.G. VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE PIGMEN-TEN VOOR ZELFVERHITTING VAT-BARE ORGANISCHE PIGMEN-TEN KUNSTSTOF PERSMASSA, als pasta, blad of gee¨xtrudeerde band, die brandbare dampen ontwikkelt MONSTER VAN CHEMISCHE STOF, GIFTIG, vloeibaar of vast CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP CHEMISCHE REAGENTIASET of SET VOOR EERSTE HULP 2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa-% water AMMONIAK, OPLOSSING IN WATER, met een densiteit bij 15 °C lager dan 0.880, die meer dan 50 % NITROGLYCERINE, MENG-SEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 2 massa-%, maar NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING, met niet meer dan 12 massa-% natriumboorhydride en niet meer dan 40 massa-% na-triumhydroxide NATRIUMBOORHYDRIDE EN NATRIUMHYDROXIDE, OP-LOSSING, met niet meer dan 12 massa-% natriumboorhydride en niet meer dan 40 massa-% na-triumhydroxide RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), niet splijt-baar of splijtbaar, RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), niet splijt-baar of splijtbaar, RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE C, niet splijt-baar of splijtbaar, vrijgesteld RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-II), SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN MET GERINGE SPECIFIEKE ACTIVITEIT (LSA-III), SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN MET BESMETTING AAN HET OPPERVLAK (SCO-1 OF SCO-II), SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE A, SPLIJT-BAAR, niet in speciale toestand RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE B(U), SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE B (M), SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE C, SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN, VERVOERD OP GR0ND VAN EEN SPECIALE REGELING, SPLIJTBAAR RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE A, IN SPE-CIALE TOESTAND, niet splijt-baar of splijtbaar, 7 RADIOACTIEVE STOFFEN IN COLLI VAN TYPE A, IN SPE-CIALE TOESTAND, SPLIJT-BAAR Vloeistof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g. Vaste stof, onderworpen aan de voorschriften voor de luchtvaart, n.e.g. MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C hoger dan 110 kPa maar lager dan of gelijk aan 175 kPa) MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa) MERCAPTANEN, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G. of MER-CAPTANEN, MENGSEL, VLOEIBAAR, KOELGAS R 404A (zeotropisch mengsel van pentafluorethaan, 1,1,1-trifluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, 2 met ongeveer 44 % pentafluorethaan en 52 % 1,1,1-trifluorethaan) KOELGAS R 407A (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ongeveer 20 % difluormethaan en 40 % pentafluorethaan) KOELGAS R 407B (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ongeveer 10 % difluormethaan en 70 % pentafluorethaan) KOELGAS R 407C (zeotropisch mengsel van difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan, met ongeveer 23 % difluormethaan en 25 % pentafluorethaan) NITROGLYCERINE, MENG-SEL, GEDESENSIBILISEERD, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, N.E.G., met niet PENTAERYTHRIETTETRANIT-RAAT (PENTAERYTHRITOLTE-TRANITRAAT, PETN), MENG-SEL, GEDESENSIBILISEERD, VAST, N.E.G., met meer dan 10 massa-% maar niet meer dan 20 massa-% PETN PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VAST, GIFTIG PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager 3 PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager 3 PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1 PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1 PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRANDBAAR, met een vlampunt gelijk 6.1 PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, FENOXYAZIJN-ZUURDERIVAAT, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, BRANDBAAR, GIFTIG, met een vlampunt lager dan 23 °C PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG, BRAND-BAAR, met een vlampunt gelijk aan of hoger PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG PESTICIDE, PYRETHROI¨DE, VLOEIBAAR, GIFTIG GASGENERATOREN (VOOR AIRBAGS), SAMENGEPERST GAS of AIRBAGMODULES, SA- MENGEPERST GAS of AANSPAN-INRICHTINGEN VOOR VEILIGHEIDS-GOR-DELS, SAMENGEPERST GAS INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G. NITROGLYCERINE, MENG-SEL, GEDESENSIBILISEERD, VLOEIBAAR, N.E.G., met niet meer dan 30 KOELMACHINES met brand-baar, niet giftig, vloeibaar ge-maakt gas

Source: http://www.drra.nl/documenten/UN-nummering-lijst.pdf

Curriculum vitae

Curriculum Vitae Homa Hajimehdipoor Personal Information Mailing Address : Department of Traditional Pharmacy, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Educations 1999-2004 : Ph.D. Student of Pharmacognosy, Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 1992-1999 :

johnscreekhs.net

ANNOUNCEMENTS 02-18-14 Gladiator Army sends its congratulations to the Johns Creek High School Boys Basketball Team for beating West Forsyth to qualify for the schools first spot in the state tournament! Tonight they will play in the 3rd place game against rival Chattahoochee! Please come out to support them. Any students who make the trip to West Forsyth to watch can keep their ticket stu

Copyright ©2010-2018 Medical Science