Microsoft word - evidence-based 04.10.2004.doc

Astma Patiënten Vereniging VbbA / LCP
Secretariaat: P.Sijpersma, Loëngasterlaan 29, 8604 ZC Sneek.
EVIDENCE-BASED = wetenschappelijk bewijs.
Verzameling van uitspraken nationaal en internationaal “Slechts 10 % van de chirurgie is evidence-based. Dat is weinig, maar op basis van je ervaring
weet je toch dat een bepaalde behandeling de beste is”.

Prof. Wagener, oncoloog, tijdens een forumdiscussie in Nijmegen (juni 2002) “Als je alleen zou vergoeden wat evidence-based is, kan je ook stoppen met veel wat nu wordt
gedaan door de huisarts en de specialist”

Martens, Zorgverzekeraar “Ook daar is heel weinig evidence-based “.
(Medisch Contact 30 maart 2001 blz. 491) “Ongeveer 10-20 % van medische verrichtingen is ooit formeel geëvalueerd voor veiligheid en
werkzaamheid, de meeste medisch interventies ondergaan nooit evaluatie met
gerandomiseerde klinische trials en veel medische innovaties worden niet onderworpen aan
een gereguleerde beoordeling van hun bewijs van effectiviteit”.

US Congres, Office of Technological (OTA) (Eds.) Identifying health technologiesthat work:searching for evidence. US Government Printingt Office, Washington DC,1994 “Kijk naar kankermiddelen, die zijn niet veilig en ze werken ook niet”
Dr. Adam Cohen, directeur Centre for Human Drug Research, Leiden.
(NRC, 22 november 2003) “Minder dan de helft van de patiënten heeft baat bij de medicijnen die ze krijgen
voorgeschreven. Bij Alzheimer zouden de medicijnen slechts bij eenderde van de patiënten
effect hebben. Bij kankerpatiënten een kwart”.

Allen Roses, topman van GlaxoSmithKline, in The Independent van 08-12-03.
Frits Lekkerkerker, voorzitter van het Nederlandse College ter Beoordeling vanGeneesmiddelen is het met Roses eens. (Leeuwarder Courant, dinsdag 09-12-2003) “Wij ontkennen volstrekt niet dat alternatieve behandelmethoden dikwijls tot volle
tevredenheid van patiënten worden aangewend. ----- Geneesmethoden van de NVALT zijn ook
niet altijd even degelijk onderbouwd”.

Brief van de NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten enTuberculose) aan de Astmapatiëntenvereniging VbbA/LCP (19-08-2003) Auteurs van meta-analyse: Als ze uitsluitend kijken naar het onderzoek van hoge
methodologische kwaliteit, gepubliceerd in hoog genoteerde tijdschriften, blijft de
werkzaamheid van homeopathie, ook in de hoogste verdunningen, nog altijd bestaan.

J.P. Vandenbroucke, “Hoe wordt medische kennis gemaakt”Gezondheidsraadlezing., 30 september 1999, blz 8 Je kan niet simpelweg stellen: “er is een RCT, er is een type A evidence, dus moeten we die
volgen”. Want dat leidt regelrecht tot acceptatie van homeopathie. Aanvaarden dat een
oneindige verdunning werkzaam is leidt tot het verwerpen van een heel bouwwerk van
chemisch en fysisch inzicht waarop meer berust dan alleen geneeskunde. Die prijs is te hoog.
Aan dat dogma blijven we dus vasthouden, en we stellen ons dan liever kritisch op tegenover
de zogenaamde feiten.

J.P. Vandenbroucke, “Hoe wordt medische kennis gemaakt”Gezondheidsraadlezing., 30 september 1999, blz 16 Antidepressivum Paxil werkt niet.
Het Britse farmacie concern GlaxoSmithKline (GSK) heeft negatieve onderzoeksresultaten over zijn
antidepressivum Paxil achtergehouden. Deze aanklacht is afkomstig van Eliot Spitzer, de openbaar
aanklager van de staat New York.
Spitzer, die al vele misstanden bij grote concerns aan de kaak heeft gesteld, heeft 2 juni 2004 een
rechtszaak tegen het farmacieconcern aangespannen. Het medicijn zou niet werken en bovendien
schadelijke bijwerkingen hebben. GSK zou daar sinds 1998 van hebben geweten. Volgens Spitzer
heeft GSK van de vijf studies naar de werking van Paxil er maar één gepubliceerd. Over bijwerkingen
als een toenemende neiging tot zelfdoding zweeg GSK, aldus de openbaar aanklager. Paxil was tot
vorig jaar, toen het patent erop afliep, het best verkochte medicijn van het farmacieconcern.
Bron: Leeuwarder Courant, 3 juni 2004
Geen vertrouwen in astmatherapie.
Twee op de vijf patiënten heeft geen enkel vertrouwen in de medische behandeling. Zij vinden dat de
geneesmiddelen die zij krijgen niet werken. Dat blijkt uit een in Londen gepresenteerde verzameling
van onderzoeken die de afgelopen zes jaar onder 60.000 patiënten in Europa zijn verricht.
Bron: Algemeen Dagblad, 28 april 2004
Patiënten melden ernstige bijwerkingen
Bijna eenderde van de bijwerkingen van medicijnen die patiënten melden
op www.meldpuntbijwerkingen.nl zijn ernstig. De meeste meldingen gaan over geneesmiddelen
tegen depressies. Dat meldt het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ANP 04.03.05
Diagnose astma bij kleuters vaak onterecht
Twee op de drie kinderen onder de vijf jaar die medicijnen krijgen tegen astma, blijken helemaal niet
aan deze luchtwegaandoening te lijden. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG). Het onderzoek wees uit dat slechts eenderde van de peuters daadwerkelijk aan
de aandoening leed. De andere hoestende en piepende kinderen bleken een te nauwe luchtweg te
hebben. Volgens de onderzoekers krijgt een aanzienlijk deel van de vermeende astmapatiëntjes met
een pufje met veel te zware medicijnen binnen.
(ANP 9 mei 2005)

Source: http://www.dokterrutten.nl/text/evidence.pdf

eyeclinicforanimals.com.au

CROWS NEST 64 Atchison St Crows Nest NSW 2065EYE CLINIC FOR ANIMALS Ph: (02) 9436 4884 • Fax: (02) 9906 5710 Jeffrey S. Smith BVSc, FACVScCameron J.G. Whittaker444 Liverpool Rd (Hume Highway), South Strathfield NSW 2136 www.eyeclinicforanimals.com.au Ph: (02) 975 88 666 4 • Fax: (02) 975 88 880 Dry Eye is a condition in which the tear glands What is Dry Eye (KCS) are unable

Ii jornades de soller.pdf

ELS TOPÒNIMS DEL CADASTRE DE RÚSTICA DE 1964 Plàcid Pérez Pastor / Lluc Coll Bernat*Es coneix amb el nom de Cadastre un seguit de documents que tenen per objectiuel control de la riquesa agrícola per part de l’Estat, amb finalitats fiscals. Consisteix en unconjunt de plànols on es localitzen totes les propietats agrícoles d’un municipi, que escomplementen amb una relació indi

Copyright ©2010-2018 Medical Science