Autotechnika12-no.indd

Autorobot – visszapillantás és előretekintés esetén. Egyelőre talán az Autorobot IV- Év vége felé szokás összefoglalni eredményeinket – nem est nem érintette ez a változtatás.
nagy örömmel, de elkerülhetetlenül –, áttekinteni a siker- A 3D mérőrendszereknél teljessé vált a telenül végződött tevékenységet és előretekinteni, bízni is felvette a fejlesztés során az elekt- abban, hogy a jövő év csak jobb lehet. Ez hasonlóképpen ronikus változatok formáját és teljesen történik mindenhol, mindenkivel, nincs benne semmi kü- azonos elemekre épül, így az átalakítás lönös. A fogadkozásokat azonban jobb elkerülni, jobb a nem jelent különösebb nehézséget. Az kábeles összeköttetésen keresztül a rá- diós, a Mobic-kal kiegészített (a kezelőtől közvetlenül a központi számítógép jegy- Az Autorobot Finland Oy alapításának 35. elnyerték végleges, kiforrott formájukat zőkönyvébe kerülnek a mérési adatok).
évfordulója 2004-ben éppen a frankfurti és mindenhol – Finnországban és kül- Az egyéb tartozékokra itt nem térünk ki.
Autotechnika kiál ítás idejére esett, amit földön egyaránt – sikert és elismerést Az abszolút legsikeresebb egyértelműen a külföldről – Ausztráliából, Oroszország- eredményeztek. Az Oroszországba a B20-as húzópad kábel nélküli (rádió-) ból, Kínából, Angliából stb. – meghívott eladott húzópadok száma például meg- távirányítással működtetett változata volt, és összegyűlt importőrök körében, egy többszöröződött. A teljes gyártási terület – amit a hirdetési ismertettünk. A pad sikerét nagyban anyag szemléltet – minden pontján fel- A kiál ításon a látogatók nagy száma és mutatható volt kisebb-nagyobb fejlesz- az azt követő üzleti siker előrevetítette a tési eredmény, amit egy cikkben nem is karosszériás ágában a versenybizottság lehetséges, de egy ilyen rövid, év végi a lebonyolításra legalkalmasabbnak Így nem is csoda, hogy 2005-öt az visszatekintésben nem is érdemes min- ítélte, a cég mérőrendszerével, egyéb sebb évének fogják beírni a szakmai A korábbi típusú húzópadoknál – Micro, A jövőre nézve a gyár máris újabb fejlesz- Super Satel ite System – a legújabb B20- téseket ígér. Csak néhány példa: a meg- rehajtott fejlesztések ebben az évben as család egyes elemeinek beépítése újított Satel ite System új prospektussal, értek be igazán, a korábbi erőfeszítések jelentett korszerűsítést, pl. a húzótorony új honlap, új prospektusok az új fejlesz- tésű gépekkel, tartozékokkal, teljesen új mérőszoftver stb. És mit tehet hozzá ehhez a Pere Kft.? A finn cég segítségével folyamatosan átültetjük magyarra (sajnos összes prospektus, szettábra, műszaki ismertető stb. szövegét. Intenzívebb pi- ackutatást, személyes jelenlétet ígérünk régi és új Partnereinknek, hogy a lehető legtöbb információt nyújthassuk. Az új- donságokat több helyen igyekszünk nép- szerűsíteni, egyszóval közelebb kívánunk Pere Antal
Pere Kft.
Oroszországba irányuló egyhavi szál ítmány egy része

Source: http://autotechnika.hu/uploads/files/archiv/2005/12/70.pdf

Microsoft word - chemical resistancenew.doc

Chemical Resistance of Polypropylene „ BACKGROUND As a general class of materials, polyethylene (PE) There are many laboratory test procedures available and polypropylene (PP) are recognized for their to evaluate the potential effects of chemical exposure on PP containers of other molded parts including environments. This property has resulted in the ASTM D 542,“Standard Test M

dysautonomiasos.org

Clinical Trial Information: Pure Autonomic Failure As of 7/25/12 Title: Magnetic Resonance Spectroscopy in Autonomic Failure Conditions: Pure Autonomic Failure|Multiple System Atrophy Interventions: Procedure: Magnetic Resonance Spectroscopy Imaging URL: http://ClinicalTrials.gov/show/NCT01607268 Title: Contribution of Angiotensin II to Supine Hypertension in Autonomic Failure Condit

Copyright ©2010-2018 Medical Science